Εγγραφείτε στο Newsletter

Προνόμια καρτών διαρκείας Κ.Α.Ε. Παναθηναϊκός 2016-2017

Με την επίδειξη της κάρτας διαρκείας σας έχετε τα παρακάτω προνόμια:

PAOSHOP.GR

Έκπτωση 10% σε κάθε αγορά σας τόσο από το on-line κατάστηµα όσο και από τις boutique του γηπέδου. ∆εν ισχύει σε περιόδους εκπτώσεων και προσφορών.

ADIDAS

Έκπτωση 15% για όλους τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας στα adidas stores:

Αγ. ∆ηµήτριος, Metro Mall, Λ. Βουλιαγµένης 276  |  Χαλάνδρι, Χαιµαντά 24  |  Χανιά, Τσουδερών 31  |  Ηράκλειο, Αργυράκη 2  |  Ιωάννινα, Μ. Αγγέλου 26  |  Κέρκυρα, Λ. Αλεξάνδρας 27  |  Ρόδος, Αµµοχώστου 29 Τρίκαλα Καρανάσιου 3. 

Ισχύει µέχρι 31/05/2017 και εκτός περιόδου εκπτώσεων και προσφορών

HELLENIC SEAWAYS

Η HELLENIC SEAWAYS (www.hsw.gr) παρέχει έκπτωση 30% στις µετακινήσεις των κατόχων καρτών διαρκείας για την σεζόν 2016 – 2017, σε όλους τους προορισµούς που προσεγγίζουν τα πλοία της. Η έκπτωση αφορά εισιτήρια επιβατών και οχηµάτων ενώ ισχύει και για τα µέλη των οικογενειών τους, µε την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας ταξιδεύει µαζί τους. Η αγορά εισιτηρίων θα πρέπει να πραγµατοποιείται από το κεντρικό εκδοτήριο της εταιρίας στον Πειραιά (Άστιγγος 6, Πλ. Καραϊσκάκη) και στο πρακτορείο Μάµαλης στη Ραφήνα µε την επίδειξη του εισιτηρίου διαρκείας της περιόδου 2016-2017 της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS.

ODEON

κινηµατογράφοι ODEON θα παρέχουν 1+1 εισιτήριο για τους κατόχους της Κάρτας ∆ιαρκείας, καθώς και 50% έκπτωση στο bar όταν θα αγοράζουν συνδυασµό µεσαίου αναψυκτικού και µεσαίου pop corn.

• Η προσφορά θα ισχύει από ∆ευτέρα έως Τετάρτη

• Μόνο για 2D προβολές

• ∆εν ισχύει για 3D προβολές καθώς και για τις επίσηµες αργίες

NOVACINEMA ODEON ΜΑΡΟΥΣΙ

Λ. Κηφισίας 215, Μαρούσι

ΟDEON STARCITY

Λ. Συγγρού 111, Αθήνα

ODEON ΠΛΑΤΕΙΑ

Τσιµισκή 43, Θεσσαλονίκη

ODEON  TALOS

Σοφοκλή Βενιζέλου, Μίνωος & Πελασγών, Ηράκλειο Κρήτης

ΟDEON ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ

Περιοχή Βοτανικός, Ιωάννινα

ΟDEON KOMOTHNHΣ

Περιοχή Ν. Μοσυνούπολη, Κοµοτηνή

ΟDEON ΞΑΝΘΗΣ

∆αγκλή, Καραολή & Ελπίδος, Ξάνθη

NOVACINEMA ODEON ΓΛΥΦΑ∆Α

Ζέππου 14, Γλυφάδα

ΟDEON OΠΕΡΑ

Ακαδηµίας 57, Αθήνα

EMBASSY NOVACINEMA ODEON

Πατρ.Ιωακείµ 5,Κολωνάκι

ELECTROHOLIC.GR

Έκπτωση 10% για όλους τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, στα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας του www.electroholic.gr. Ισχύει µέχρι 10/06/2017 και εκτός περιόδου εκπτώσεων και προσφορών.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ

• Είσοδος στο VIP LOUNGE για τους κατόχους Platinum, Gold και Silver

• ∆ωρεάν θέση parking δικαιούνται όλοι οι κάτοχοι καρτών διαρκείας των κατηγοριών Platinum και Gold

• Προτεραιότητα στα εισιτήρια των τελικών Κυπέλου και Euroleague για τους κατόχους Platinum, Gold, Silver και Bronze

• Εξασφαλισµένη παρουσία σε εκδηλώσεις της οµάδας για τους κατόχους της κατηγορίας Gold

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Για όλες τις κατηγορίες καρτών διαρκείας, υπάρχει η δυνατότητα αγοράς τους µε όλες τις πιστωτικές κάρτες έως και 3 άτοκες δόσεις.

Τα προνόµια των εισιτηρίων διαρκείας θα ανανεώνονται διαρκώς και θα αναρτώνται στην επίσηµη ιστοσελίδα της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS (paobc.gr).

ΟΡΟΙ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. ΑΓΟΡΑ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Η απόκτηση κάρτας διαρκείας από ανήλικο πρόσωπο επιτρέπεται µόνο εφόσον η σχετική αίτηση έχει συµπληρωθεί και υπογραφεί από τον ασκούντα τη γονική µέριµνα. Η είσοδος και παραµονή ανηλίκου κάτω των 14 ετών στο γήπεδο επιτρέπεται µόνο µε συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε ευθύνη αναλαµβάνει πάντα ο ασκών τη γονική µέριµνα.

2. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ: Η Κάρτα ∆ιαρκείας είναι προσωπική. Απαγορεύεται η ανταλλαγή, η µεταβίβαση η παραχώρηση, η µεταπώληση και η εν γένει εµπορία των Καρτών ∆ιαρκείας, καθώς και η προµήθειά τους για λογαριασµό τρίτων στο πλαίσιο εµπορικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής από φυσικό κατάστηµα δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η επιστροφή χρηµάτων ή η αλλαγή της κατηγορίας της θέσης. Σε περίπτωση αγοράς της κάρτας διαρκείας µέσω ηλεκτρονικού καταστήµατος ο κάτοχος της κάρτας έχει δικαίωµα να υπαναχωρήσει από την παρούσα συµφωνία και να επιστρέψει την κάρτα διαρκείας στην ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS, εντός της αποκλειστικής προθεσµίας των δεκατεσσάρων ηµερών από την παραλαβή της και πριν από τη χρήση της µε οποιονδήποτε τρόπο.

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΧΟΥ: Ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας επιτρέπει στην ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του κατόχου της κάρτας διαρκείας θα γίνεται από την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγει η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS, θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο για σκοπούς που καθορίζονται από την κείµενη αθλητική νοµοθεσία, καθώς και για ενηµερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS ή / και συνεργαζόµενων µε αυτή εταιρειών και χορηγών. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας δεν επιθυµεί την χρήση των προσωπικών του στοιχείων για ενηµερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες, οφείλει να αποστείλει σχετική δήλωση στη διεύθυνση των γραφείων αυτής 14ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, 14564, Κηφισιά Αττικής

5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ: Με την αγορά της Κάρτας ∆ιαρκείας, ο Κάτοχός της δύναται να συµµετέχει σε διαγωνισµούς ή άλλες προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει κατά καιρούς η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS, οι συνδεδεµένες µε αυτή Εταιρείες ή οι χορηγοί της. Σε περίπτωση που ο κάτοχος δεν επιθυµεί την αυτόµατη συµµετοχή του σε διαγωνισµούς ή προωθητικές ενέργειες οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση των γραφείων αυτής 14ο χλµ. Εθνικής Οδού Αθηνών Λαµίας, 14564, Κηφισιά Αττικής.

6. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ: Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας διαρκείας του, ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει την απώλεια µόλις την αντιληφθεί σε κάποιο από τα επίσηµα σηµεία πώλησης εισιτηρίων και να συµπληρώσει την σχετική υπεύθυνη δήλωση απώλειας, προκειµένου να επανεκδοθεί η κάρτα διαρκείας του από τους συνεργάτες της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS και να ακυρωθεί η χαµένη κάρτα. 

7. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ: Ο κάτοχος κάρτας διαρκείας ευθύνεται έναντι της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόµου ή κανονισµού, ή / και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τους γενικούς όρους εισόδου στο γήπεδο, προς αποκατάσταση κάθε ζηµίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συµπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόµους και κανονισµούς. Πέραν των ανωτέρω, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS διατηρεί το δικαίωµα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασµό τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραµονή και αποχώρηση των κατόχων από το γήπεδο.

8. ΦΙΛΑΘΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Ο κάτοχος κάρτας διαρκείας οφείλει πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων να τηρεί τους Νόµους, τους κανονισµούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύµατος και να συµβάλει στη διασφάλιση συνθηκών οµαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων. Απαγορεύονται αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια προσέλευσης, εισόδου, παραµονής και αποχώρησης στο και από το Γήπεδο οι βωµολοχίες, τα συνθήµατα µε υβριστικό, αντιαθλητικό και / ή αντεθνικό χαρακτήρα, οι συµπλοκές και η συµµετοχή σε επεισόδια.

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ – ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: Οι υπεύθυνες αστυνοµικές δυνάµεις, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS καθώς και οι συνεργάτες της, δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα στιγµή, κατά την προσέλευση, είσοδο, παραµονή και έξοδο από το Γήπεδο την επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας και του τίτλου εισόδου κάθε ατόµου που θα βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Ο κάτοχος – θεατής συµφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωµατικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειµένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραµονή και αποχώρησή του από το γήπεδο.

10. ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο: Η θέση του κάθε κατόχου κάρτας διαρκείας στο γήπεδο είναι αυτή που αναγράφεται πάνω σε κάθε τίτλο εισόδου στο γήπεδο. Ο κάτοχος  της κάρτας διαρκείας υποχρεούται να διατηρήσει αυτή τη θέση έως την λήξη του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης και την έξοδό του από το γήπεδο.

11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ – ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ: Σε περίπτωση µαταίωσης αγώνα, για οποιονδήποτε λόγο, ή διεξαγωγής του αγώνα «κεκλεισµένων των θυρών», ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας δεν έχει κανένα δικαίωµα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή µέρους του αντιτίµου της κάρτας διαρκείας ή / και αποζηµίωσης οποιασδήποτε άλλης µορφής. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS, λόγω τιµωρίας ή λόγω απόφασης αρµόδιας Αρχής, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν απορρέει από απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση θέσεως για τους κατόχους καρτών διαρκείας για την παρακολούθηση του αγώνα της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS στο ορισθέν γήπεδο κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει µειωµένη χωρητικότητα, που να µην επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους κατόχους καρτών διαρκείας, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS θα ενηµερώνει εγκαίρως σχετικά τους κατόχους µέσω της ιστοσελίδας www.paobc.gr, ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο, ότι για την διασφάλιση θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο των κατόχων καρτών διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καµία αξίωση έναντι της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS και η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS δεν έχει καµία υποχρέωση για αποζηµίωση οποιασδήποτε µορφής.

12. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ: Με την απόκτηση κάρτας διαρκείας, ο κάτοχος αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους καρτών διαρκείας καθώς και τους γενικούς όρους αγοράς και κατοχής τίτλου εισόδου στο γήπεδο (www.paobc.gr). Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του κατόχου µε τους προαναφερόµενους όρους, η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ SUPERFOODS διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει την κάρτα διαρκείας, χωρίς να έχει ο κάτοχος δικαίωµα αποζηµίωσης.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...
…o Νικ Καλάθης αναδείχθηκε κορυφαίος αμυντικός και MVP της σεζόν 2016-17 στο πρωτάθλημα της Basket League;
facebook
Twitter