ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «G-TATTOO GERMANOS - INSTAGRAM»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«G-TATTOO GERMANOS - INSTAGRAM»

 

Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα, 8 Αυγούστου 2022, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ»), και διακριτικό τίτλο "ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ",  η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί των οδών Ευκαλύπτων 2 και Πεντέλης 43, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας PAO BC στο Instagram (https://www.instagram.com/paobcgr), της οποίας έχει την εμπορική εκμετάλλευση.    

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PAO BC στο Instagram ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής πριν υποβάλλουν  τη συμμετοχή τους.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της σελίδας του διαδικτυακού τόπου PAO BC στο Instagram που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) δώρο αξίας έως είκοσι (20) ευρώ. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι, μόνο το πρόσωπο που θα κάνει "follow" θα υποβάλει  “like” στο “post” του διαγωνισμού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο μέσo κοινωνικής δικτύωσης Instagram και "comment" με το όνομα του προϊόντος, αξίας έως είκοσι (20) ευρώ που θα ήθελαν να κερδίσουν από το https://www.gtattoo.gr/product-category/sinergasies-gtatttoo-germanos/pae-pao-officially-licensed-products/. Με την ανωτέρω ενέργεια, ο ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.paobc.gr και συναινεί στη χρήση των στοιχείων του για τις προωθητικές ενέργειες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

2.    ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 

 3.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : H έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης/συμμετέχων κάνει "follow", υποβάλει  “like” στο “post” του διαγωνισμού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο μέσo κοινωνικής δικτύωσης Instagram και "comment" με το όνομα του προϊόντος, αξίας έως είκοσι (20) ευρώ που θα ήθελε να κερδίσει από το https://www.gtattoo.gr/product-category/sinergasies-gtatttoo-germanos/pae-pao-officially-licensed-products/. Με την ανωτέρω ενέργεια, ο ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.paobc.gr, καθώς και την αποστολή σε αυτόν e-mails με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η διοργανώτρια ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες. Οι χρήστες/ συμμετέχοντες δύνανται να ανακαλέσουν, ανα πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς αιτιολογία την ως άνω συγκατάθεση για αποστολή e-mails, με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα, εν όλω ή εν μέρει. Σε περίπτωση ανάδειξης ανηλίκου από τη διαδικασία κλήρωσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

4.      ΈΠΑΘΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Είκοσι (20) τυχεροί θα κερδίσουν από ένα (1) επίσημο προϊόν της επιλογής τους και αξίας μέχρι είκοσι (20) ευρώ από τον διαδικτυακό τόπο https://www.gtattoo.gr/product-category/sinergasies-gtatttoo-germanos/pae-pao-officially-licensed-products/. Τα δώρα είναι ευγενική χορηγία της εταιρείας  "ΓΕΡΜΑΝΟΣ". 

5.       ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : Η συμμετοχή μπορεί να υποβληθεί κατά τα ανωτέρω από τη Τρίτη 09/08/2022 στις 12:00 π.μ. έως την Παρασκευή 12/08/2022 στις 23:59 μ.μ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το παρόν χρονοδιάγραμμα κατά το δοκούν. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν θα μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές επί του χρονοδιαγράμματος από τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα PAO BC στο Instagram.

6.       ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Οι είκοσι (20) νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν ύστερα από κλήρωση και θα κερδίσουν από ένα (1) επίσημο προϊόν της επιλογής αξίας μέχρι είκοσι (20) ευρώ από τον διαδικτυακό τόπο https://www.gtattoo.gr/product-category/sinergasies-gtatttoo-germanos/pae-pao-officially-licensed-products/. Από τη διαδικασία της κλήρωσης θα αναδειχθούν επίσης και πέντε (5) επιλαχόντες ο οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν τα δώρα, σε περίπτωση αποκλεισμού, άρνησης ή αδιαφορίας των νικητών.

7.       ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι νικητές του διαγωνισμού καθώς και πέντε (5) επιλαχόντες θα αναδειχθούν ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση το Σάββατο 13/08/2022 στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

8.       ΦΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  Τα δώρο του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση, η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία του χρηστή του λογαριασμού Instagram μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή και του φυσικού προσώπου που κληρώθηκε, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

9.       ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ : Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τον επίσημο λογαριασμό του PAO BC στο Instagram, μετά το πέρας της κλήρωσης, μέσω direct message, στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram και θα πρέπει να αποστείλουν - έως τις 20:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας - μέσω Direct Message στον επίσημο λογαριασμό του PAO BC στο Instagram -  το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνσή τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και ένα e-mail. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία εγκαίρως με τους νικητές για οποιονδήποτε λόγο, οι νικητές θα χάσουν κάθε δικαίωμα επί των δώρων και θα κληθούν αντιστοίχως οι επιλαχόντες προκειμένου να παραλάβουν τα δώρα επιλογής τους, σύμφωνα με την ίδια διαδικασία, και με αποστολή των στοιχείων εκ μέρους του έως τις 18:00 μ.μ. της επόμενης ημέρας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία εγκαίρως ούτε με τους επιλαχόντες, για οποιονδήποτε λόγο, οι επιλαχόντες θα χάσουν κάθε δικαίωμα επί του δώρων και το δώρα θα μείνουν αδιάθετα. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από το νικητές ή τους επιλαχόντες, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στη δημόσια προσφορά ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου. 

10.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ : H παραλαβή του δώρου θα γίνει από τα γραφεία της εταιρείας μας "ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" στο Μαρούσι Αττικής και επί των οδών Ευκαλύπτων 2 και Πεντέλης 43, από τις 30 Αυγούστου 2022. 

11.  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ : Οι νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, ακόμα και αυτό της παράδοσης και παραλαβής του δώρου μπορεί να αποκλειστούν για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν αποκριθούν στην επικοινωνία που θα επιχειρήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν υπογράψουν, τη σχετική δήλωση αποδοχής του δώρου και δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα για την παραλαβή του δώρου. (β) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθούν πλήρως τους παρόντες όρους οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή δεν τους πληρούν στο σύνολό τους.  (γ) λόγω κωλύματός τους βάσει των όρων των παρόντων Αναλυτικών Όρων.

12.   ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση των ονομάτων των νικητών και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι δικαιούχοι δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

13. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών/συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679) και εθνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και για την παραλαβή των δώρων από τους νικητές. Τα δεδομένα των χρηστών/ συμμετεχόντων εκτός των νικητών, διαγράφονται άμεσα με το πέρας του διαγωνισμού και δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία,  με εξαίρεση τα emails που θα χορηγήσουν οι χρήστες/ συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στα οποία θα αποστέλλονται ενημερώσεις με τα νέα, τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και των χορηγών της. Οι χρήστες/ συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται πως η υποβολή των email τους σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή της λήψεως από αυτούς των ως άνω ενημερώσεων, ρητώς όμως διευκρινίζεται πως οι χρήστες/ συμμετέχοντες δύνανται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς αιτιολογία να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση αυτή εν όλω ή εν μέρει. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/ συμμετεχόντων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.paobc.gr).

14.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της  τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ρητώς δηλώνεται και αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει για οποιαδήποτε πλημμέλεια/ζημία/διαφέρον/εμπλοκή/ανωμαλία τυχόν προκύψει από το δώρο που κερδίσουν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τυγχάνει απλή διεκπεραιώτρια του παρόντος διαγωνισμού και η σχέση που θα προκύψει σε περίπτωση νίκης μεταξύ του συμμετέχοντος και του προσφέροντος το δώρο φυσικού/νομικού προσώπου είναι πρωτογενής, αυτοτελής και ανεξάρτητη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ευθύνη της οποίας περιορίζεται μόνο στην επιτυχή και διαφανή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή και χρήση του δώρου θα βαρύνουν τους νικητές.

15.   Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.paobc.gr) καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

16.   Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.