Εγγραφείτε στο Newsletter
 
 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ΚΑΕ ΠΑΟ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλεια των δεδομένων σας, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας (εφεξής Δήλωση) ισχύει για προσωπικές πληροφορίες που τηρούνται από την ΚΑΕ ΠΑΟ και συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες, ως «υπεύθυνων επεξεργασίας», όπως κατωτέρω περιγράφεται. Η δήλωση αυτή καταγράφει και αναλύει ποιες πληροφορίες συλλέγουμε σχετικά με εσάς, το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, εάν και με ποιόν θα τις μοιραστούμε, πότε θα τις μοιραστούμε και με ποιόν τρόπο θα διασφαλίσουμε ότι αυτές παραμένουν ιδιωτικές και ασφαλείς. Η Δήλωση αυτή εξακολουθεί και ισχύει ακόμα κι αν πάψετε να είστε μέλος της ΚΑΕ, Αθλητής, κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας ή απλού εισιτηρίου καθώς και στην περίπτωση που τα δεδομένα σας έχουν εισαχθεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο πληροφοριακό μας σύστημα. Θα πρέπει επίσης να αναγνωσθεί από κοινού με τους Όρους Χρήσης – Πολιτική Απορρήτου που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της ΚΑΕ ΠΑΟ (https://www.paobc.gr/page.ashx?pid=2&aid=3198&mid=139).

Η παρούσα Δήλωση Εχεμύθειας καλύπτει οποιαδήποτε σχέση έχετε με εμάς, αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.

Σκοπός για τον οποίο συλλέγουμε τις πληροφορίες

Βασικός σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η τήρηση της αθλητικής νομοθεσίας, της λειτουργίας της ΚΑΕ ΠΑΟ και της συμμόρφωσής της στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Επίσης, συλλέγουμε δεδομένα σας για σκοπούς επικοινωνίας μαζί σας, ενημέρωση σας σχετικά με προϊόντα που προωθεί η ΚΑΕ, πληροφόρηση για τα νέα και τις δράσεις της ΚΑΕ, επικοινωνία η οποία βασίζεται στην ελεύθερη συγκατάθεση σας. Ανάκληση της συγκατάθεσης μπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, με την υποβολή του σχετικού αιτήματος στέλνοντας το σχετικό μήνυμα στον ιστότοπο μας χρησιμοποιώντας την ειδική φόρμα επικοινωνίας.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Η ΚΑΕ ΠΑΟ συλλέγει κυρίως πληροφορίες τις οποίες εσείς μας έχετε παράσχει (όπως επιβάλλει η νομοθεσία) όπως προσωπικά στοιχεία, π.χ. όνομα, φύλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας, π.χ. ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, στοιχεία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, εθνικότητα. Επίσης, δεδομένα σύνδεσης και εγγραφής χρήστη, π.χ. πιστοποιημένα στοιχεία σύνδεσης για ηλεκτρονικές εφαρμογές καθώς και άλλες  πληροφορίες σχετικά με εσάς, τις οποίες μας παρέχετε συμπληρώνοντας έντυπα ή επικοινωνώντας μαζί μας, είτε με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή διαδικτυακά ή με άλλο τρόπο (π.χ. δια πληρεξουσίου).

Επίσης συλλέγουμε πληροφορίες και από άλλες πηγές ή πληροφορίες που εμείς έχουμε δημιουργήσει, όπως πληροφορίες εμπορικής προώθησης (μάρκετινγκ) και πωλήσεων, για παράδειγμα λεπτομέρειες των υπηρεσιών που λαμβάνετε και τις προτιμήσεις σας, cookies και παρόμοιες τεχνολογίες τις οποίες χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίζουμε, να μας υπενθυμίζουν τις προτιμήσεις σας και να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο το οποίο σας παρέχουμε. (αναλυτικά η πολιτική μας για τα cookies μπορεί να  βρεθεί στο: https://www.paobc.gr/page.ashx?pid=2&aid=3198&mid=139).

Επιπλέον, τηρούμε αρχεία αλληλογραφίας και άλλων επικοινωνιών μεταξύ μας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δια ζώσης επικοινωνίας, άμεσων μηνυμάτων και επικοινωνιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες τις οποίες χρειαζόμαστε για να εκπληρώνουμε τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις, π.χ. πληροφορίες σχετικές με την αθλητική νομοθεσία, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει.

Η χρήση των πληροφοριών σας

Η ΚΑΕ ΠΑΟ θα χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας μόνο είτε όταν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή έχουμε άλλο νόμιμο λόγο για τη χρήση αυτών. Νόμιμος λόγος για την χρήση των πληροφοριών σας περιλαμβάνει ενδεικτικά περιπτώσεις κατά τις οποίες:

είναι απαραίτητο να επιδιώξουμε τα νόμιμα συμφέροντα μας,

είναι απαραίτητο  να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για παροχή υπηρεσίας ή γενικότερα την εκτέλεση συμβατικών μας υποχρεώσεων μαζί σας,

είναι απαραίτητο να επεξεργαστούμε τις πληροφορίες για να συμμορφωθούμε με μια νόμιμη  υποχρέωση μας,

θεωρούμε  ότι η χρήση των πληροφοριών σας όπως περιγράφονται είναι προς το δημόσιο συμφέρον, π.χ. για το σκοπό της πρόληψης ή εντοπισμού εγκληματικών πράξεων.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας προκειμένου για:

 • τη διερεύνηση και την επίλυση παραπόνων,
 • τη διασφάλιση ασφάλειας κι επιχειρησιακής συνέχειας της ΚΑΕ ΠΑΟ,
 • τη διαχείριση κινδύνων
 • τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε ή θα δημιουργήσουμε,
 • αναλύσεις δεδομένων για να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα τις προτιμήσεις σας και να σας προτείνουμε στοχευμένες υπηρεσίες της ΚΑΕ ΠΑΟ μέσω της αποστολής σχετικού ενημερωτικού υλικού (newsletters).

Καταγραφή των ενεργειών ή πράξεων σας

Μπορεί να καταγράφουμε και να τηρούμε τις συνομιλίες που έχετε μαζί μας - συμπεριλαμβανομένων επιστολών, μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανών συζητήσεων μέσω μηνυμάτων (live chats) ή και οποιωνδήποτε άλλων μορφών επικοινωνίας. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις καταγραφές για να αξιολογήσουμε, αναλύσουμε και βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό μας, να διαχειριστούμε τον κίνδυνο ή να προλαμβάνουμε και να εντοπίσουμε απάτη και άλλες εγκληματικές πράξεις. Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επικοινωνίες, π.χ. τηλεφωνικούς αριθμούς από τους οποίους μας καλείτε και πληροφορίες για τις συσκευές ή το λογισμικό που χρησιμοποιείτε εφόσον αυτό απαιτείται. Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) εντός και γύρω από τις εγκαταστάσεις μας, το οποίο μπορεί να συλλέγει φωτογραφίες ή βιντεοσκοπήσεις σας. Εκ του νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε πρόσβαση στις ανακριτικές, δικαστικές ή άλλες αρμόδιες αρχές.

Μάρκετινγκ και έρευνα αγοράς

Κάθε χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς Μάρκετινγκ και έρευνας αγοράς θα γίνει με την προηγούμενη συναίνεσή σας. Η συναίνεση σας αυτή μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας προκειμένου να μπορέσουμε να σας παρέχουμε ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΚΑΕ ΠΑΟ, και επίσης προϊόντα και υπηρεσίες από τους συνεργάτες μας και άλλα σχετικά τρίτα μέρη. Μπορούμε να σας στέλνουμε μηνύματα εμπορικής προώθησης μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου, μηνυμάτων κειμένου ή social media. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για το πώς επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με τα μηνύματα αυτά ή ακόμα και να επιλέξετε να σταματήσετε να τα λαμβάνετε. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή, παρακαλώ επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ειδικής φόρμας στον ιστότοπό μας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι εάν μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας αποστέλλουμε προωθητικά μηνύματα, μπορεί να χρειαστούμε μια σύντομη χρονική περίοδο για να ενημερώσουμε τα συστήματά μας και τα αρχεία μας, ώστε να ανταποκρίνονται στο αίτημά σας, κατά τη διάρκεια του οποίου ενδέχεται να συνεχίσετε να λαμβάνετε σχετικά μηνύματα.

Με ποιους μπορεί να μοιραστούμε τα δεδομένα σας

Γενικά η ΚΑΕ ΠΑΟ δεν μοιράζεται με τρίτους τα δεδομένα που επεξεργάζεται. Μπορεί όμως να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλους, όπου αυτό μας επιβάλλεται από το νόμο (όπως π.χ. Αθλητικό νόμο) ή απαιτείται προκειμένου για να σας προσφέρουμε (ή να σας προσφέρουν τρίτοι για λογαριασμό μας) προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει όπως (ενδεικτικά) η αγορά ενός εισιτηρίου.

Επίσης μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας όπου αυτό χρειάζεται σε σχέση με την υποβολή αναφορών κανονιστικής συμμόρφωσης, προσφυγή στην δικαιοσύνη ή διεκδίκηση ή υπεράσπιση νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της ΚΑΕ ΠΑΟ.

Μοιραζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες με τρίτους όταν έχουμε/ έχουν νόμιμο και θεμιτό επιχειρηματικό λόγο για να το πράξουμε/ πράξουν π.χ. για να επαληθεύσουμε/ επαληθεύσουν την ταυτότητά σας, να διευκολύνουμε/ ουν άλλη εταιρεία να σας παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες έχετε ζητήσει όπως π.χ. την αγορά ενός εισιτηρίου, ή να αξιολογήσουμε/ ουν την καταλληλόλητά σας για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που έχετε ζητήσει.

Τέλος μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας όταν έχουμε/έχουν ζητήσει την άδειά σας για να μοιραστούμε/μοιραστούν αυτές τις πληροφορίες και έχετε συμφωνήσει.

Σκοπός για τον οποίο μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους

Μπορούμε να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας με τρίτους και για άλλους σκοπούς όπως με άλλες συνεργαζόμενες εταιρείες και οποιουσδήποτε υπεργολάβους, αντιπροσώπους ή παρόχους υπηρεσιών που εργάζονται για εμάς ή παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς. Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας και με κρατικά όργανα και φορείς, δικαστήρια, φορείς επίλυσης αθλητικών ή άλλων διαφορών, εποπτικούς και ρυθμιστικούς φορείς μας, ελεγκτές μας και κάθε άλλον ο οποίος έχει διορισθεί ή έχει ζητηθεί, από τους εποπτικούς και ρυθμιστικούς μας φορείς να διεξάγει έρευνες ή ελέγχους επί των δραστηριοτήτων μας. Τέλος, μπορεί να μοιραστούμε / ουν τις πληροφορίες σας με άλλα μέρη εμπλεκόμενα σε διενέξεις, συμπεριλαμβανομένων αμφισβητούμενων συναλλαγών π.χ. αμφισβήτησης συναλλαγής αγοράς εισιτηρίου με πιστωτική κάρτα.

Χρόνος για τον οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας

Τηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σας για όσο χρόνο απαιτείται αυτό από το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, θα τηρούμε στοιχεία αγοράς εισιτηρίων για ένα ελάχιστο διάστημα τριών ετών από τη ημερομηνία αγοράς τους. Γενικά, το χρονικό διάστημα που τηρούμε τα στοιχεία σας περιορίζεται στα τρία έτη, με μόνη εξαίρεση τα στοιχεία επικοινωνίας για λόγους μάρκετινγκ τα οποία τηρούνται για ένα διάστημα πέντε ετών.

Εφόσον αυτό απαιτηθεί μπορεί να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας και για μεγαλύτερη χρονική περίοδο όπου αυτό απαιτείται προκειμένου να συμμορφωθούμε με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

Εφόσον δε χρειάζεται να διατηρήσουμε τις πληροφορίες για αυτό το χρονικό διάστημα των τριών ετών, μπορεί να τις καταστρέψουμε, διαγράψουμε ή να τις ανωνυμοποιήσουμε άμεσα νωρίτερα.

Η Ασφάλεια των δεδομένων σας

Η ΚΑΕ ΠΑΟ έχει λάβει και εφαρμόζει μία σειρά από μέτρα για να τηρεί τις πληροφορίες σας ασφαλείς και προστατευμένες. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο της πρόσβασης στα δεδομένα (role based access control) καθώς και την κρυπτογράφηση ή άλλες μορφές ασφάλειας. Το προσωπικό μας ή και τρίτοι έχει ενημερωθεί σχετικά με την  πολιτική ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων της ΚΑΕ ΠΑΟ και απαιτούμε να συμμορφώνεται με αυτή προστατεύοντας τα προσωπικά σας δεδομένα στον υψηλότερο βαθμό.

Τα δικαιώματά σας

Σας γνωστοποιούμε ότι έχετε δικαίωμα :

 • Πρόσβασης στα δεδομένα σας,
 • Διόρθωσης των δεδομένων σας σε περίπτωση ανακρίβειας,
 • Διαγραφής των δεδομένων σας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
 • Περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας,
 • Διαβίβασης των δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία,
 • Καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε περίπτωση ατυχούς συμβάντος παραβίασης των δεδομένων σας.

Η εταιρεία μας θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματά σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμα μήνες, εφόσον  απαιτείται επιπλέον χρόνος. 

Υπεύθυνοι

Σας ενημερώνουμε πως για οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων σας, καθώς και εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από την ΚΑΕ ΠΑΟ, μπορείτε να επικοινωνείτε με την εταιρεία μας στο ακόλουθο τηλέφωνο 210 3503109 καθώς και στο email: dataprotection@panathinaikosbc.gr. Υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων σας στην εταιρεία μας έχει ορισθεί η κα. Μαργαρίτα Θάνου.

ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΟΤΙ...
… O Ντεσόν Τόμας πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν 2018-2019 με την πράσινη φανέλα, έχοντας 10.5 πόντους και 3.8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στα 32 ματς που αγωνίστηκε στη Euroleague, ενώ στο πρωτάθλημα της Basket League είχε 13.3 πόντους και 4.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο σε 28 παιχνίδια;
facebook
Twitter