ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΝΙΔΗΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ
Αθανάσιος Κονίδης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
05/03/1959
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ