ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Δημήτρης Κουστένης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
26/01/1966
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ