13

ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΥΓΟΥΡΗΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Γιάννης Ζυγούρης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
09/06/1969
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ