ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΟΒΟΡΑΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Γιώργος Βόβορας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
18/01/1977
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ