ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ

TEAM MANAGER
Γιώργος Καλαϊτζής
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
29/08/1976