ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ
Χρήστος Μαρκόπουλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
11/02/1976