ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ισίδωρος Κουτσός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
03/03/1979
BIRTH PLACE
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ