ΙΣΙΔΩΡΟΣ
ΚΟΥΤΣΟΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Ισίδωρος Κουτσός
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
31/03/1979
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ