ΝΙΚΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Νίκος Παππάς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
04/06/1983
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ