ΘΑΝΑΣΗΣ
ΓΙΑΠΛΕΣ

ΒΟΗΘΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
Θανάσης Γιαπλές
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
23/03/1969
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ