CLUB

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Το τρέχον Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απαρτίζεται από τα κάτωθι πρόσωπα:

 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος:  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΙΡΕΑΣ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου:            ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ