ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2024-2025

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Αγοράς και Κατοχής τίτλου Εισόδου στο Γήπεδο όσον αφορά στην αγωνιστική περίοδο 2024-2025 που ακολουθούν (στο εξής «Γενικοί Όροι»).

Με την αγορά και παραλαβή του τρόπου εισόδου (εισιτήριο διαρκείας, μεμονωμένο εισιτήριο, πρόσκληση), καθώς και με την είσοδό σας στο Γήπεδο με νόμιμο τρόπο τεκμαίρεται ότι έχετε αναγνώσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους Όρους αυτούς.

ΑΡΘΡΟ 1 : ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 ΑΓΩΝΑΣ: θεωρείται η αναμέτρηση ανάμεσα στις ομάδες καλαθοσφαίρισης που διεξάγεται από την ΚΑΕ στο γήπεδο, το οποίο χρησιμοποιεί η ΚΑΕ ως έδρα της και στο οποίο αγωνίζεται ως γηπεδούχος.

1.2 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: θεωρείται κάθε εκδήλωση αθλητικού περιεχομένου που διοργανώνει η ΚΑΕ (βραβεύσεις, διαγωνισμοί κ.α.)

1.3 ΓΗΠΕΔΟ: θεωρείται η εκάστοτε αθλητική εγκατάσταση, την οποία θα χρησιμοποιεί η ΚΑΕ ως έδρα της για την διεξαγωγή των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων.

1.4 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: θεωρείται ο παραλληλόγραμμος, επίπεδος, σκληρής επιφάνειας, ελεγχόμενης πρόσβασης χώρος (παρκέ), όπου ευρίσκονται κατά τη διεξαγωγή μιας αναμέτρησης οι συντελεστές του αγωνιστικού μέρους αυτής (αθλητές, προπονητές, μέλη των τεχνικών τιμ, μέλη γραμματείας κλπ.)

1.5 ΤΙΤΛΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ: θεωρείται ο έγκυρος και νόμιμος τίτλος (εισιτήριο, εισιτήριο διαρκείας, πρόσκληση), ο οποίος δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο για την παρακολούθηση των αθλητικών εκδηλώσεων και αγώνων.

1.6 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: θεωρείται το αριθμημένο και ονομαστικό εισιτήριο, που αριθμός του  αντιστοιχεί σε μία θέση καθήμενου θεατή, το οποίο δίδει στον κάτοχό του δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης ενός αγώνα.

1.7 ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ : θεωρείται το πλαστικοποιημένο εισιτήριο (κάρτα), το οποίο δίνει στον κάτοχό του μια σειρά προνομίων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο για την παρακολούθηση των Αγώνων (Ελληνικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο, Ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αγώνες play off), οι οποίοι θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια μίας αγωνιστικής περιόδου.

1.8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : είναι η πρόσκληση, με την οποία δίδεται το δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης ενός Αγώνα ή μίας αθλητικής εκδήλωσης, σύμφωνα με την Προκήρυξη της διοργανώτριας αρχής.

1.9 ΚΑΤΟΧΟΣ – ΘΕΑΤΗΣ : ο εισερχόμενος στο Γήπεδο, ο οποίος έχει δικαίωμα εισόδου στο Γήπεδο και παρακολούθησης του αγώνα με νόμιμο τρόπο, δηλαδή με έγκυρο εισιτήριο, εισιτήριο διαρκείας ή πρόσκληση.

1.10 ΚΑΕ : θεωρείται η εταιρεία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ», συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων της και των λοιπών προστηθέντων και εθελοντών της.

1.11 ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ: θεωρούνται η έδρα της ΚΑΕ, τα εκδοτήρια του εκάστοτε γηπέδου, καθώς και όποιο άλλο σημείο, φυσικό ή ηλεκτρονικό, οριστεί από την ΚΑΕ ή τους τυχόν εξουσιοδοτημένους φορείς της, ως τέτοιο.

1.12 ΟΡΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ: θεωρούνται οι παρόντες, η περίληψη/σύνοψη αυτών και οι συμπληρωματικοί όροι που βρίσκονται στην οπίσθια όψη των εισιτηρίων, προσκλήσεων και των αιτήσεων αγοράς εισιτηρίων διαρκείας.

1.13 ΚΑΡΤΑ ΦΙΛΑΘΛΟΥ: θεωρείται η Εθνική Κάρτα Φιλάθλου, που εκδίδεται υποχρεωτικά για κάθε φίλαθλο από τις Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α,. προκειμένου να μπορεί να αγοράζει εισιτήρια για αθλητικές εκδηλώσεις και να εισέρχεται σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Η υποχρεωτική εφαρμογή της προμήθειας της κάρτας φιλάθλου έχει παραταθεί για την 01.07.2024 (Άρθρο 45 Ν. 5046/2023 – ΦΕΚ Α 137/29.07.2023).

Για την έκδοση Κάρτας Φιλάθλου, σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις και εξαιρέσεις του άρθρου 41Γ του Ν. 2725/1999, όταν και εφόσον αυτή καταστεί υποχρεωτική, κατατίθεται έγγραφη αίτηση του ενδιαφερομένου φιλάθλου σε οποιαδήποτε Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σε εξουσιοδοτημένα από αυτές πρόσωπα στην οποία συμπληρώνονται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός και μητρός, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού), αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή κάρτας διαμονής, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα αρχή, αριθμός ΑΜΚΑ. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται με την κατάθεση α) φωτογραφίας τύπου διαβατηρίου, β) φωτοαντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδειας διαμονής και γ) του αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Τα δεδομένα αυτά των φιλάθλων καταχωρούνται στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, η οποία τηρείται στο Κεντρικό Σύστημα Ηλεκτρονικού Εισιτηρίου. Η κάρτα φιλάθλου φέρει κωδικό αριθμό αναγνώρισης του κατόχου της σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Σήμανσης και εκδίδεται με την κατάθεση της αίτησης, την οποία και παραλαμβάνει αμέσως ο αιτών φίλαθλος, αφού καταβάλει ποσό έως δύο (2) ευρώ ως δαπάνη για την έκδοσή της. Η Κάρτα Φιλάθλου έχει διετή ισχύ, δυνάμενη να ανανεώνεται. Κάθε φίλαθλος προκειμένου να αγοράσει εισιτήριο και προκειμένου να εισέλθει σε αθλητική εγκατάσταση οφείλει: α) να επιδεικνύει υποχρεωτικά την Κάρτα Φιλάθλου του κατά την αγορά μεμονωμένου εισιτηρίου και καρτών διαρκείας, β) να εισάγει τον ειδικό αριθμό της στην περίπτωση ηλεκτρονικής αγοράς εισιτηρίου εξ αποστάσεως και γ) να φέρει αυτή και να την επιδεικνύει όταν του ζητείται κατά την είσοδο του και παραμονή του στην αθλητική εγκατάσταση.

 

Ι. ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΟ

Όλοι οι τίτλοι εισόδου στο γήπεδο για την παρακολούθηση αγώνα της ομάδας της ΚΑΕ ή άλλης αθλητικής εκδήλωσης που διοργανώνει η ΚΑΕ προορίζονται αποκλειστικά για φιλάθλους της ομάδας. Σε περίπτωση αγοράς ή κατοχής τίτλων εισόδου από οπαδούς αντίπαλης ομάδας, οι αγορές αυτές θα ακυρώνονται από την ΚΑΕ και τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της.

ΑΡΘΡΟ 3 : ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

3.1 ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Τα επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων είναι τα εκδοτήρια της ΚΑΕ στο στάδιο ΟΑΚΑ, τα οποία λειτουργούν πριν την έναρξη κάθε αγώνα, και τα καταστήματα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σημείο πώλησης αυτή επιλέξει στο μέλλον κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Η αγορά έγκυρων εισιτηρίων είναι επίσης δυνατή μέσω των επίσημων ηλεκτρονικών καναλιών πώλησης της ΚΑΕ (με χρήση του λογισμικού του συνεργαζόμενου με την ΚΑΕ παρόχου υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίων).

3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων είναι δυνατή μέσω των επίσημων ηλεκτρονικών καναλιών πώλησης της ΚΑΕ (με χρήση του λογισμικού του συνεργαζόμενου με την ΚΑΕ παρόχου υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίων), όπου έχουν ενσωματωθεί οι πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες πολιτικές ασφάλειας που αφορούν στη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών και τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και φροντίζει για την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Ειδικότερα, οι τεχνολογίες που διέπουν τα ηλεκτρονικά κανάλια πώλησης της ΚΑΕ περιλαμβάνουν την τεχνολογία SSL (Secure Sockets Layer) για την ασφάλεια της μεταφοράς δεδομένων εντός του πληροφοριακού συστήματος, τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall) για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας, καθώς επίσης τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιεί ο χρήστης της ιστοσελίδας μέσω αυτής διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Η πληρωμή για την αγορά ηλεκτρονικών εισιτηρίων γίνεται αποκλειστικά με χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του χρήστη. Τα ηλεκτρονικά κανάλια πώλησης της ΚΑΕ έχουν λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα από το Νόμο μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών μέσω πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης μέσω σελίδας επιβεβαίωσης μετά την αποστολή των στοιχείων του χρήστη για την ολοκλήρωση της πληρωμής ή σε περίπτωση που προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπής της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων, είναι ευθύνη του χρήστη να επικοινωνήσει με την ΚΑΕ προκειμένου να πληροφορηθεί για το εάν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή. Η ΚΑΕ δεν αποδέχεται την ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλεια του χρήστη, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν λάβει επιβεβαίωση της παραγγελίας του και της πληρωμής του. Η ΚΑΕ δεν ευθύνεται έναντι των χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από τη μη εκτέλεση ή τη μη έγκαιρη εκτέλεση της παραγγελίας του χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η ΚΑΕ φροντίζει για την έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών περί της μη διαθεσιμότητας των θέσεων. Η ΚΑΕ δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της υπηρεσίας. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή των εισιτηρίων.

3.3 ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Η παραλαβή των ηλεκτρονικών εισιτηρίων, καθώς και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία, διέπεται και πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Κάθε εισιτήριο δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά από τον κάτοχό του κατά την είσοδο στο γήπεδο.

3.4 ΕΓΚΥΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: Έγκυρο θεωρείται το εισιτήριο που έχει αγοραστεί από επίσημα, φυσικά ή ηλεκτρονικά, σημεία πώλησης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε κάθε έγκυρο εισιτήριο αντιστοιχεί ένας μοναδικός κωδικός (barcode), καθώς και ένα υδατογράφημα. Τα εισιτήρια είναι πάντοτε ονομαστικά, αριθμημένα και αντιστοιχούν σε μία θέση καθήμενου θεατή. Εάν κάποιος προμηθευτεί εισιτήριο από οποιονδήποτε άλλο πλην της ΚΑΕ και των επίσημων σημείων/καναλιών πώλησης αυτής, διατρέχει τον κίνδυνο να παραλάβει εισιτήριο το οποίο να είναι προϊόν κλοπής, πλαστογραφίας ή να έχει περιέλθει στα χέρια του προκατόχου του με τρόπο μη νόμιμο, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στο Γήπεδο ή να υποχρεωθεί να αποχωρήσει από αυτό.

3.5 ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Η αγορά και παραλαβή εισιτηρίου για ανήλικο πρόσωπο κάτω των 14 ετών γίνεται μόνο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. Η είσοδος και παραμονή ανηλίκου προσώπου κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνει πάντα ο ασκών τη γονική μέριμνα.

3.6 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ: Το μεμονωμένο είναι προσωπικό. Απαγορεύεται η ανταλλαγή, η μεταβίβαση η παραχώρηση, η μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των μεμονωμένων εισιτηρίων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος όρου, η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση του εν λόγω εισιτηρίου χωρίς επιστροφή του αντιτίμου, με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΚΑΕ για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας (θετικής ή / και αποθετικής) ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης ανταλλαγής, μεταβίβασης, παραχώρησης, μεταπώλησης ή εν γένει εμπορίας εισιτηρίου διαρκείας.

3.7 ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ: Επιπλέον απαγορεύεται η χρήση των εισιτηρίων για πολιτικούς, εμπορικούς, διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς προβολής, εκτός αν έχει δοθεί έγγραφη έγκριση από την ΚΑΕ. Η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ακύρωση των εν λόγω εισιτηρίων.

3.8 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Μετά την αγορά του Εισιτηρίου δεν γίνεται δεκτή η αντικατάσταση ή η ακύρωση και επιστροφή του αντιτίμου του ακόμα και αν δεν χρησιμοποιήθηκε από τον κάτοχό του. 

3.9 ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΛΟΠΗ Η ΦΘΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Η ΚΑΕ δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα κλεμμένα ή χαμένα ή φθαρμένα εισιτήρια.

3.10 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΧΟΥ: Ο κάτοχος του μεμονωμένου εισιτηρίου, παρέχοντας ο ίδιος τα προσωπικά του στοιχεία στην ΚΑΕ με την αγορά του εισιτηρίου, συναινεί στην επεξεργασία τους από την ΚΑΕ με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και για εμπορικό σκοπό, σύμφωνα με τις επιταγές και υπό τους περιορισμούς της κείμενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 ΕΕ, εφαρμοστικός Ν. 4624/2019), καθώς και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του εισιτηρίου επιθυμεί να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις αναφορικά με τις δράσεις και τα νέα της ΚΑΕ, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καθώς και προσφορές της ΚΑΕ ή/και συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών, μπορεί να το δηλώσει στην ειδική φόρμα συναίνεσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αίτησης σημειώνοντας το ειδικό τετράγωνο. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί στο μέλλον την ανωτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων, δύναται να αντιταχθεί σε αυτήν ανά πάσα στιγμή

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

4.1 ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ:  Η αγορά εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 είναι δυνατή αποκλειστικά μέσω των επίσημων ηλεκτρονικών καναλιών πώλησης της ΚΑΕ (με χρήση του λογισμικού του συνεργαζόμενου με την ΚΑΕ παρόχου υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίων).

4.2 ΕΓΚΥΡΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Στο έγκυρο εισιτήριο διαρκείας που έχει αγοραστεί από τα ανωτέρω σημεία πώλησης θα αναγράφεται ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισής του (Barcode), καθώς και το ονοματεπώνυμο του κατόχου του. Σε κάθε εισιτήριο διαρκείας αναγράφεται επίσης ο αριθμός θέσης που αντιστοιχεί στον κάτοχό του. Τα εισιτήρια διαρκείας δεν ισχύουν για τους φιλικούς αγώνες που τυχόν διοργανωθούν από την ΚΑΕ κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου ή πριν την έναρξη αυτής, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η ΚΑΕ.

4.3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Για την αγωνιστική περίοδο 2024 – 2025 οι κατηγορίες των εισιτηρίων διαρκείας είναι οι εξής : VIP, Courtside Seats, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4 και Zone 5.

4.4 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η αγορά εισιτηρίων διαρκείας είναι δυνατή για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 αποκλειστικά, όπως προαναφέρθηκε, μέσω μέσω των επίσημων ηλεκτρονικών καναλιών πώλησης της ΚΑΕ (με χρήση του λογισμικού του συνεργαζόμενου με την ΚΑΕ παρόχου υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίων), Για την συναλλαγή αυτή ισχύουν όσα αναφέρονται στο άρθρο 3.2 των παρόντων αναλυτικών όρων.

4.5 ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ:  Η έκδοση και παραλαβή των εισιτηρίων διαρκείας, καθώς και τα περιεχόμενα σε αυτά στοιχεία, διέπονται και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία. Διευκρινίζεται ότι όταν η εφαρμογή της προμήθειας της κάρτας φιλάθλου καταστεί υποχρεωτική, τα αγορασθέντα κατά τα ανωτέρω εισιτήρια διαρκείας, θα εκδίδονται μόνο ύστερα από την έκδοση της υποχρεωτικής Κάρτας Φιλάθλου, συμπλήρωσης της σχετικής αίτησης και προσκόμισης των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων από τον Αγοραστή.

4.6 ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Η απόκτηση εισιτηρίου διαρκείας για ανήλικο πρόσωπο κάτω των 14 ετών γίνεται μόνο από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα κατά τα οριζόμενα στον όρο 4.5 ανωτέρω. Η είσοδος και παραμονή ανηλίκου προσώπου κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο επιτρέπεται μόνο με συνοδεία ενηλίκου, τη σχετική δε ευθύνη αναλαμβάνει πάντα ο ασκών τη γονική μέριμνα.

4.7 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ: Το εισιτήριο Διαρκείας είναι προσωπικό. Απαγορεύεται η ανταλλαγή, η μεταβίβαση η παραχώρηση, η μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Εισιτηρίων Διαρκείας, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος όρου, η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση του εν λόγω εισιτηρίου διαρκείας χωρίς επιστροφή του αντιτίμου, με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΚΑΕ για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας (θετικής ή / και αποθετικής) ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης ανταλλαγής, μεταβίβασης, παραχώρησης, μεταπώλησης ή εν γένει εμπορίας εισιτηρίου διαρκείας.

4.8 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή της κατηγορίας της θέσης. Ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την στιγμή που θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς του εισιτηρίου διαρκείας και μέχρι την παραλαβή αυτού, ούτε κατόπιν της παραλαβής του.

4.9 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΧΟΥ: Ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας, παρέχοντας ο ίδιος τα προσωπικά του στοιχεία στην ΚΑΕ με την αγορά του εισιτηρίου, συναινεί στην επεξεργασία τους από την ΚΑΕ με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και για εμπορικό σκοπό, σύμφωνα με τις επιταγές και υπό τους περιορισμούς της κείμενης Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 ΕΕ, εφαρμοστικός Ν. 4624/2019), καθώς και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας επιθυμεί να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις αναφορικά με τις δράσεις και τα νέα της ΚΑΕ, συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καθώς και προσφορές της ΚΑΕ ή/και συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών και χορηγών, μπορεί να το δηλώσει στην ειδική φόρμα συναίνεσης που βρίσκεται στο κάτω μέρος της αίτησης σημειώνοντας το ειδικό τετράγωνο. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί στο μέλλον την ανωτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων, δύναται να αντιταχθεί σε αυτήν ανά πάσα στιγμή.

4.10 ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας εισιτηρίου διαρκείας του, ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει την απώλεια στην ΚΑΕ, μόλις την αντιληφθεί, στη διεύθυνση των γραφείων αυτής, επί της οδού Καρυάτιδων αριθμ. 16 στην Κηφισιά Αττικής, και να συμπληρώσει την σχετική υπεύθυνη δήλωση απώλειας, προκειμένου να επανεκδοθεί η κάρτα του εισιτηρίου διαρκείας του από τους συνεργάτες της ΚΑΕ και να ακυρωθεί το χαμένο εισιτήριο. 

4.11 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: Σε περίπτωση αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων, ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας οφείλει να γνωστοποιήσει την αλλαγή στην ΚΑΕ αποστέλλοντας σχετική δήλωση στη διεύθυνση των γραφείων αυτής επί της οδού Καρυάτιδων αριθμ. 16 στην Κηφισιά Αττικής.

ΑΡΘΡΟ 5 : ΚΑΤΟΧΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

5.1 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ: Η ΚΑΕ δύναται να παραχωρεί προσκλήσεις για αγώνες ή εκδηλώσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα στην έδρα της, σε επιλεγμένους συνεργάτες ή χορηγούς, για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, προκειμένου να διατεθούν στο κοινό κατόπιν διαγωνισμών ή προσφορών. Δύναται, επίσης, να τις προσφέρει σε επιλεγμένους συνεργάτες της. Οι προσκλήσεις είναι πάντοτε ονομαστικές και η ΚΑΕ συλλέγει τα υπό τον όρο 4.9 αναφερόμενα προσωπικά στοιχεία, προκειμένου να προβεί στην έκδοσή τους.

5.2 ΕΓΚΥΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Έγκυρη θεωρείται η πρόσκληση που έχει προμηθευτεί ο κάτοχός της από την ΚΑΕ ή από εξουσιοδοτημένο από την ΚΑΕ πρόσωπο, στο οποίο έχει παραχωρηθεί η πρόσκληση για εμπορικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς, προκειμένου να διατεθεί στο κοινό. Η εγκυρότητα της πρόσκλησης διαπιστώνεται βάσει του μοναδικού κωδικού (Barcode) ο οποίος αναγράφεται στον τίτλο, καθώς και του υδατογραφήματος. Οι προσκλήσεις είναι πάντοτε ονομαστικές, αριθμημένες και αντιστοιχούν σε μία θέση καθήμενου θεατή.

5.3 ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ – ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ: Η πρόσκληση είναι προσωπική. Απαγορεύεται η ανταλλαγή, η μεταβίβαση η παραχώρηση, η μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των προσκλήσεων, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος όρου, η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει οποτεδήποτε σε ακύρωση της εν λόγω πρόσκλησης, με τη ρητή επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΚΑΕ για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας (θετικής ή / και αποθετικής) ή βλάβης τυχόν προκληθεί εξαιτίας της παράνομης ανταλλαγής, μεταβίβασης, παραχώρησης, μεταπώλησης ή εν γένει εμπορίας εισιτηρίου διαρκείας..

 

ΙΙ. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 6 : ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Ο κάτοχος τίτλου εισόδου στο γήπεδο ευθύνεται έναντι της ΚΑΕ για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόμου ή κανονισμού, ή / και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τους συμπληρωματικούς όρους εισόδου στο γήπεδο, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτή θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς. Πέραν των ανωτέρω, η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασμό τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 7 : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΑΤΩΝ

Ο κάτοχος – θεατής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, την ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύει, και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το γήπεδο καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξής τους.

ΑΡΘΡΟ 8: ΦΙΛΑΘΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Ο κάτοχος – θεατής οφείλει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων να τηρεί τους Νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος και να συμβάλει στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων. Απαγορεύονται αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης στο και από το Γήπεδο οι βωμολοχίες, τα συνθήματα με υβριστικό, αντιαθλητικό και / ή αντεθνικό χαρακτήρα, οι συμπλοκές και η συμμετοχή σε επεισόδια.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 41Δ του Νόμου 2725/1999, η αρμοδιότητα για την τήρηση της τάξης κατά τις αθλητικές συναντήσεις εντός και εκτός των αγωνιστικών χώρων ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία, η οποία, κατά την κρίση της, αποφασίζει για το αναγκαίο προσωπικό για την τήρηση της τάξης. Η ΚΑΕ καλείται να συνεργάζεται με την αρμόδια αστυνομική αρχή και να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις και αποφάσεις της ιδίως για θέματα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση ομαλής τέλεσης της αθλητικής συνάντησης, στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, στον τρόπο διάθεσης των εισιτηρίων, στον καθορισμό των θέσεων των οπαδών τους στις κερκίδες και των μεταξύ τους κενών τμημάτων και, γενικά, στη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Η ΚΑΕ καλείται επίσης να διευκολύνει το έργο των αστυνομικών αρχών με την γνωστοποίηση σε αυτών προσωπικών στοιχείων φιλάθλων και άλλων στοιχείων που τυχόν της ζητηθούν. Πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων συμμόρφωσης στης αποφάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας και συνδρομής για την εκτέλεσή τους, η ΚΑΕ δεν έχει δικαιοδοσία, ούτε φέρει ευθύνη για την τήρηση της τάξης και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Η ΚΑΕ απαλλάσσεται πλήρως από κάθε ευθύνη για οιοδήποτε τραυματισμό, καταστροφή, απώλεια, αστική ευθύνη του κατόχου – θεατή, που ενδέχεται να συνδέονται με την παρακολούθηση του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης στο γήπεδο με οιονδήποτε τρόπο, όπως και να έχουν προκληθεί.

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Ανά πάσα στιγμή, η Αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η ΚΑΕ και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της δύνανται να προβούν σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας, τίτλων εισόδου στο γήπεδο, Κάρτας Φιλάθλου (εφόσον και όταν αυτή καταστεί υποχρεωτική), καθώς και σωματικό ή / και έλεγχο αποσκευών των ατόμων που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων όρων, των συμπληρωματικών σε αυτούς όρους, της Νομοθεσίας, των κανονισμών και των κανόνων φίλαθλου πνεύματος, ή εφόσον υπάρχει υποψία για ανάρμοστη συμπεριφορά, οι ανωτέρω αρμόδιοι διατηρούν το δικαίωμα της άμεσης απομάκρυνσης του ατόμου από το γήπεδο, καθώς και το δικαίωμα της απαγόρευσης εισόδου σε μελλοντικούς αγώνες, χωρίς καμία αποζημίωση ή/και επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου, είτε μεμονωμένου είτε διαρκείας. Ενδεικτικά οι περιπτώσεις αυτές είναι οι ακόλουθες :

- Ο κάτοχος – θεατής δεν τηρεί τους παρόντες όρους και τους συμπληρωματικούς όρους που αναγράφονται στο πίσω μέρος τους τίτλων εισόδου στο γήπεδο, τους Νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φίλαθλου πνεύματος.

- Ο κάτοχος – θεατής δεν είναι σε θέση να επιδείξει το δελτίο αστυνομικής του ταυτότητας, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ταυτοπροσωπία, ή την Κάρτα Φιλάθλου του.

- Ο κάτοχος – θεατής αρνείται τον σωματικό έλεγχο και τον έλεγχο αποσκευών.

- Ο κάτοχος – θεατής διαταράσσει την ψυχαγωγία, την άνεση ή την ασφάλεια άλλων ατόμων στις εγκαταστάσεις.

- Ο κάτοχος – θεατής κατέχει τίτλο εισόδου που έχει χαθεί, κλαπεί, παραχαραχτεί, καταστραφεί ή καταστεί μη αναγνώσιμο ή το αναγραφόμενο στον τίτλο ονοματεπώνυμο δεν αντιστοιχεί στα αναγραφόμενα στην ταυτότητά του στοιχεία.

- Ο κάτοχος – θεατής έχει προμηθευτεί τον τίτλο εισόδου του στο γήπεδο από μη εξουσιοδοτημένο φορέα.

- Ο κάτοχος – θεατής επιχειρεί να παρεμποδίσει ή διαταράξει, ή παρεμποδίζει ή διαταράσσει την διεξαγωγή των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων.

- Ο κάτοχος – θεατής φέρει απαγορευμένα αντικείμενα, όπως περιγράφονται στους παρόντες όρους.

- Ο κάτοχος – θεατής προβαίνει ή υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να προβεί σε κάποια από τις απαγορευμένες ενέργειες που ορίζονται στους παρόντες όρους.

- Υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να προβεί σε κάποια από τις ανωτέρω ενέργειες.

 

ΙΙΙ. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 11: ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ

Η αγορά εισιτηρίου ή η κατοχή άλλου τίτλου εισόδου στο γήπεδο δεν εγγυάται θέση στάθμευσης στον κάτοχό του στον εξωτερικό χώρο του σταδίου. Δωρεάν θέση στάθμευσης εξασφαλίζουν για τους κατόχους τους μόνο τα εισιτήρια διαρκείας των κατηγοριών Gold, Platinum.

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΙΣ ΠΥΛΕΣ

Οι κάτοχοι τίτλου εισόδου στο γήπεδο κατευθύνονται προς την πλησιέστερη στην θέση που τους αντιστοιχεί πύλη σύμφωνα με τις ενδείξεις των εγκαταστάσεων και τις υποδείξεις των αρμοδίων. Κατά την είσοδό τους στις πύλες, οι κάτοχοι τίτλου εισόδου στο γήπεδο οφείλουν να επιδείξουν τον τίτλο εισόδου τους στους αρμοδίους, την Κάρτα Φιλάθλου τους (αν απαιτείται), καθώς και το δελτίο αστυνομικής τους ταυτότητας. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική νομοθεσία.

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Για την είσοδο και παραμονή ανηλίκου κάτω των 14 ετών στο Γήπεδο απαιτείται η συνοδεία του από ενήλικα. Την ευθύνη αναλαμβάνει ο ασκών τη γονική μέριμνα του ανηλίκου.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

 Οι υπεύθυνες αστυνομικές δυνάμεις, η ΚΑΕ καθώς και οι συνεργάτες της, δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή, κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και έξοδο από το Γήπεδο την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, του τίτλου εισόδου καθώς και της Κάρτας Φιλάθλου κάθε ατόμου που θα βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του ατόμου να επιδείξει τον τίτλο εισόδου του ή/και την ταυτότητάς του ή/και την Κάρτα Φιλάθλου, οι ανωτέρω δύνανται να προβούν άμεσα στην απομάκρυνσή του από το γήπεδο χωρίς καμία αποζημίωση ή/και επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ

Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το γήπεδο. Ο έλεγχος αυτός θα γίνεται για λόγους ασφαλείας και αποσκοπεί στην αποφυγή επεισοδίων και γενικά τέλεση αξιοποίνων πράξεων κατά τη διάρκεια του αγώνα, τιμωρίας της έδρας από τη διοργανώτρια αρχή, καθώς και προς τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής του αγώνα και της σωματικής ακεραιότητας των υπολοίπων θεατών – φιλάθλων.

ΑΡΘΡΟ 16: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜEΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Ο κάτοχος – θεατής κατά την είσοδό και παραμονή του στο γήπεδο απαγορεύεται να φέρει αντικείμενα, τα οποία περιλαμβάνονται στις ακόλουθες κατηγορίες :

- Όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, χημικοί ή εμπρηστικοί μηχανισμοί και εν γένει όλα τα προβλεπόμενα από τη διάταξη του Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ Α’ 147), βεγγαλικά, κροτίδες, καπνογόνα, δακρυγόνα, και γενικά αντικείμενα, που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες (άρθρο 41ΣΤ Ν. 2725/1999), έστω και αν νομίμως κατέχονται.

- Μαχαίρια, κοντάρια, ρόπαλα, ομπρέλες και γενικά κάθε αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες.

- Ναρκωτικές ή άλλες απαγορευμένες ουσίες, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1729/1987 και του Ν. 4139/2013.

- Ποδήλατα, μοτοποδήλατα, πατίνια, skateboards, άλλα skate, πέδιλα, μπάλες, ρακέτες, Frisbees και άλλα παρόμοια αντικείμενα.

- Ηλεκτρονικό εξοπλισμό ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα αναμετάδοσης.

- Ιστούς σημαιών, σημαίες μεγαλύτερες από 2*1 μέτρα και πανό μεγαλύτερα από 1*1 μέτρα. Σημαίες και πανό μικρότερων διαστάσεων από τις ανωτέρω οριζόμενες επιτρέπονται, εφόσον κατόπιν ελέγχου διαπιστωθεί ότι δεν περιέχουν υβριστικό και / ή ρατσιστικό περιεχόμενο και απεικονίσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι αναρτημένα σε μεταλλικά, ξύλινα, πλαστικά κοντάρια ή πλαίσια.

- Μουσικά όργανα, κόρνες, συσκευές λέιζερ, καθώς και κάθε άλλη συσκευή, η οποία μπορεί να προκαλέσει ενόχληση.

- Αντικείμενα (μπλούζες, καπέλα, τσάντες κ.τ.λ) με ευκρινή εμπορικά σήματα εταιρειών, καθώς και απομιμήσεις των προϊόντων της ΚΑΕ.

- Πινακίδες, προκηρύξεις, φυλλάδια και εκδόσεις με δυσφημιστικό προκλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο, καθώς και οποιοδήποτε έντυπο υλικό πολιτικού, εμπορικού ή διαφημιστικού περιεχομένου.

- Μπουκάλια από γυαλί, παγούρια, ψυγειάκια, παγοκύστες, θερμός, μεγάλος αριθμός κερμάτων.

- Νερό, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, εκτός από αυτά που πωλούνται στα κυλικεία του Γηπέδου, καθώς και φαγητά, με εξαίρεση των περιπτώσεων κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι υγείας, που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα ιατρικά παραστατικά.

- Ζώα, εξαιρούνται τα σκυλιά της Αστυνομίας και τα σκυλιά συνοδοί των ατόμων με προβλήματα όρασης.

- Ογκώδη αντικείμενα, όπως τσάντες, βαλίτσες, αναδιπλούμενα καθίσματα ή σκαμνάκια κ.α.

- Καθώς και γενικότερα υλικό οιασδήποτε μορφής με περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα που η ΚΑΕ σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές Ασφαλείας, δύναται να χαρακτηρίσει επικίνδυνα ή ακατάλληλα και κρίνεται ότι ενδέχεται να διαταράξει την ομαλή παρακολούθηση και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ 17: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Σε περίπτωση που κατά την προσέλευση, είσοδο και παραμονή του κατόχου – θεατή στο γήπεδο βρεθούν πάνω του ή στις αποσκευές του τέτοια αντικείμενα, αυτά θα αφαιρούνται άμεσα από τις αστυνομικές αρχές ή από το ειδικά για τον σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένο προσωπικό της ΚΑΕ, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη της ΚΑΕ ή υποχρέωσή της για καταβολή οιασδήποτε αποζημίωσης. Η ΚΑΕ δεν θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης για τα ως άνω μη επιτρεπόμενα αντικείμενα στο γήπεδο.

ΑΡΘΡΟ 18: ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Η θέση του κάθε κατόχου – θεατή στο γήπεδο είναι αυτή που αναγράφεται πάνω σε κάθε τίτλο εισόδου στο γήπεδο. Με την είσοδό του στο γήπεδο, ο κάτοχος – θεατής καλείται να κατευθυνθεί προς τη θέση του αυτή, με τη βοήθεια των οδηγιών που θα του δοθούν από τις αρμόδιες αρχές και τους συνεργάτες της ΚΑΕ. Ο κάτοχος – θεατής υποχρεούται να διατηρήσει αυτή τη θέση έως την λήξη του αγώνα ή της αθλητικής εκδήλωσης και την έξοδό του από το γήπεδο. Σε περίπτωση που ο κάτοχος – θεατής καταλαμβάνει θέση που δεν αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη στον τίτλο εισόδου του στο γήπεδο, οι άνδρες ασφαλείας του γηπέδου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τη μετακίνησή του στην κανονική του θέση, και, σε περίπτωση άρνησής του, να τον απομακρύνουν από το γήπεδο, χωρίς καμία αποζημίωση ή/και επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.

Η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τον κάτοχο – θεατή σε άλλη θέση της ίδιας ή και άλλης θύρας αν υφίσταται δικαιολογημένη αιτία και με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του, αλλά και των αναγκών της ΚΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 19: ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΕΥΡΕΣΗΣ ΘΕΣΗΣ

 Σε περίπτωση που ο κάτοχος – θεατής αδυνατεί να βρει την θέση που του αντιστοιχεί στο γήπεδο ή που η θέση του δεν είναι προσβάσιμη για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που άλλος θεατής έχει καταλάβει την θέση αυτή, ο κάτοχος - θεατής οφείλει να απευθύνεται στον αρμόδιο εντεταλμένο προς αυτό συνεργάτη της ΚΑΕ (ταξιθέτη) ώστε να του υποδείξει τη θέση του. Ο ταξιθέτης μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή των ανδρών ασφαλείας του γηπέδου εάν υφίσταται τέτοια ανάγκη.

ΑΡΘΡΟ 20: ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

 Ο κάτοχος – θεατής υποχρεούται να διατηρήσει τον τίτλο εισόδου του στο γήπεδο έως και την έξοδό και απομάκρυνσή του από αυτό. Οι αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις, η ΚΑΕ καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της δύνανται να ζητήσουν την επίδειξη του τίτλου αυτού ανά πάσα στιγμή. Η αδυναμία ή άρνηση του κατόχου – θεατή να επιδείξει τον τίτλο εισόδου του στο γήπεδο όταν του ζητηθεί επιφέρει την απομάκρυνσή του από το γήπεδο, χωρίς καμία αποζημίωση ή/και επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου.

ΑΡΘΡΟ 21: ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

 Δεν επιτρέπονται στο γήπεδο οι εξής ενέργειες : Η πρόκληση ή συμμετοχή σε επεισόδια ή άλλες πράξεις και ενέργειες που δε συνάδουν με τη φίλαθλη ιδιότητα και / ή αποτελούν δυσφήμιση για τον αγώνα, το άθλημα, την ΚΑΕ και τους αθλητές της. Επιπλέον απαγορεύεται το κάπνισμα, τα στοιχήματα, μη εξουσιοδοτημένες απόπειρες συλλογής χρημάτων για οποιονδήποτε λόγο, συντονισμένες ομαδικές προσπάθειες προβολής ή διαφήμισης, δραστηριότητες καταχρηστικού μάρκετινγκ, πολιτικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις και διαμαρτυρίες, πώληση αγαθών από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή σημεία, μη εξουσιοδοτημένη πώληση εισιτηρίων, μη εξουσιοδοτημένη μετάδοση ή / και μαγνητοσκόπηση με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, είσοδος μη εξουσιοδοτημένων τηλεπαρουσιαστών με εξοπλισμό αντιγραφής και κάμερα, λήψη φωτογραφιών, επικίνδυνη, άσεμνη ή ενοχλητική συμπεριφορά, διανομή μη εγκεκριμένων εκδόσεων, φυλλαδίων και λοιπά, απόπειρα εισόδου θεατών σε χώρους που απαιτείται διαπίστευση, προσπορισμός χρημάτων ή άλλου κέρδους με μη επιτρεπτό τρόπο.

 

 

Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής συσκευής για την καταγραφή ή τη μετάδοση οποιουδήποτε ηχητικού, οπτικού ή οπτικοακουστικού υλικού ή οποιασδήποτε πληροφορίας ή δεδομένων σχετικά με την πρόοδο, τη διεξαγωγή ή οποιαδήποτε άλλη πτυχή οποιουδήποτε Αγώνα για δραστηριότητες στοιχηματισμού, μη αδειοδοτημένες εμπορικές δραστηριότητες ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό κατά παράβαση αυτών των όρων και προϋποθέσεων, εκτός εάν αυτό έχει επιτραπεί εγγράφως από τη διοργανώτρια αρχή. Επιτρέπονται κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται για αυστηρά προσωπική και ιδιωτική χρήση.

Η ΚΑΕ δύναται οποτεδήποτε να τροποποιεί τον ως άνω ενδεικτικό κατάλογο απαγορευμένων ενεργειών με την προσθήκη ενεργειών, οι οποίες, κατά την κρίση της, ενδέχεται να διαταράξουν την ομαλή θέαση και ασφαλή διεξαγωγή του Αγώνα ή της εκδήλωσης.

 

 ΙV. ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

ΑΡΘΡΟ 22: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ

 Ο κάτοχος – θεατής υποχρεούται να διατηρήσει τον τίτλο εισόδου του στο γήπεδο έως την οριστική αποχώρησή του από αυτό και να τον επιδείξει όταν και εφόσον του ζητηθεί.

ΑΡΘΡΟ 23: ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓIΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ

Ο κάτοχος – θεατής οφείλει να τηρεί την τάξη και να υπακούει στις οδηγίες των αστυνομικών αρχών, της ΚΑΕ και των συνεργατών της καθώς και των υπολοίπων αρμοδίων αρχών, κατά την αποχώρησή του από το Γήπεδο και έως την οριστική απομάκρυνσή του από αυτό.

 

V. ΑΝΑΒΟΛΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

ΑΡΘΡΟ 24: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ – ΑΛΛΑΓΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

Σε περίπτωση αναβολής αγώνα ή αλλαγής του γηπέδου διεξαγωγής αγώνα για οποιονδήποτε λόγο, (π.χ. καιρικές συνθήκες, απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Euroleague, ΕΣΑΚΕ, ΕΦΙΠ κ.α.) ο κάτοχος εισιτηρίου οφείλει να κρατήσει το εισιτήριό του, το οποίο θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία ή το νέο γήπεδο διεξαγωγής, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΚΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 25 : ΜΑΤΑΙΩΣΗ – ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΓΩΝΑ - ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ 

Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, για οποιονδήποτε λόγο, (π.χ. ενδεικτικά και μη περιοριστικά: απόφαση Δικαιοδοτικού οργάνου, απόφαση Euroleague, ΕΣΑΚΕ, απόφαση ΚΑΕ κ.α.,) ή διεξαγωγής του αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο κάτοχος μεμονωμένου δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή του αντιτίμου.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση τυχόν διακοπής αγώνα, για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά και μη περιοριστικά: απόφαση Δικαιοδοτικού Οργάνου, απόφαση Euroleague, απόφαση ΕΣΑΚΕ, απόφαση ΚΑΕ κ.λπ.), ο κάτοχος μεμονωμένου εισιτηρίου δε δικαιούται επιστροφή του αντιτίμου αγοράς του εισιτηρίου του, καθώς και αποζημίωση οποιασδήποτε άλλης μορφής ή/και ανταλλαγής του νόμιμου τίτλου εισόδου του.

Στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, ο κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας δεν έχει δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του εισιτηρίου διαρκείας ή / και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, ο κάτοχος προσκλήσεως δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής ή / και ανταλλαγής του τίτλου του.

Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας της ΚΑΕ, λόγω τιμωρίας ή λόγω απόφασης αρμόδιας Αρχής, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν απορρέει από απόφαση της ΚΑΕ, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση θέσεως για τους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας για την παρακολούθηση του αγώνα της ΚΑΕ στο ορισθέν γήπεδο, κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα, που να μην επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους κατόχους καρτών διαρκείας, η ΚΑΕ θα ενημερώνει εγκαίρως σχετικά τους κατόχους μέσω της ιστοσελίδας www.paobc.gr ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ότι για την διασφάλιση θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο των εισιτηρίων διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καμία αξίωση έναντι της ΚΑΕ και η ΚΑΕ δεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής.

ΑΡΘΡΟ 26: ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ/ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Σε περίπτωση αλλαγής της ώρας ή της ημέρας διεξαγωγής του αγώνα, ο κάτοχος εισιτηρίου δεν δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του και επιστροφή του αντιτίμου του, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΚΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 27: ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματος ή των συμμετεχόντων οιασδήποτε αγωνιστικής περιόδου, ο κάτοχος εισιτηρίου δεν δικαιούται αντικατάσταση ή ακύρωσή του και επιστροφή του αντιτίμου του, εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από την ΚΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 28: ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΣΕΙΡΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΕΡΚΙΔΑΣ Ή/ΚΑΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ο κάτοχος τίτλου – θεατής συναινεί ότι, σε περίπτωση που ζητηθεί από την Αστυνομία, η εκκένωση κάποιων σειρών, καθώς και τμημάτων κερκίδας για λόγους ασφαλείας, η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τον μετακινήσει σε άλλη θέση της ίδιας ή και άλλης θύρας με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του, αλλά και των αναγκών της ΚΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, καθώς και σε περίπτωση που κατόπιν εντολής της Αστυνομίας ζητηθεί η εκκένωση όλου του Γηπέδου για λόγους ασφαλείας, ρητώς διευκρινίζεται ότι η ΚΑΕ δεν οφείλει  αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής για οποιονδήποτε λόγο.

 

VI. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ – ΗΧΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 29: ΑΠΟΔΟΧΗ

Ο κάτοχος – θεατής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, στο πλαίσιο διεξαγωγής των αγώνων και των αθλητικών εκδηλώσεων και συγκεκριμένα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή ή και έξοδό του από το γήπεδο, ενδέχεται να φωτογραφηθεί, βιντεοσκοπηθεί ή / και ηχογραφηθεί από την ΚΑΕ και τους συνεργάτες της. Με την αγορά εισιτηρίου, του εισιτηρίου διαρκείας και με τη χρήση προσκλήσεων, τεκμαίρεται η συγκατάθεση του κατόχου – θεατή για την με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και για εμπορικό σκοπό, χρήση των ως άνω εικόνων, φωτογραφιών ή / και ηχογραφήσεων του από την ΚΑΕ και τους συνεργάτες της, παραιτούμενοι από κάθε αξίωση του από τη χρήση του ως άνω υλικού, η οποία περιλαμβάνει ενδεικτικά τη δημοσίευση, αναμετάδοση και χρήση της εικόνας ή/και της φωνής του για την προώθηση των εισιτηρίων, εισιτηρίων διαρκείας και λοιπών προϊόντων με τα σήματα της ΚΑΕ.

ΑΡΘΡΟ 30: ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ

 Η φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των αγώνων από κάτοχο – θεατή με προσωπική φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα ή μαγνητόφωνο επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για ιδιωτική χρήση, ενώ απαγορεύεται ρητώς η πώληση, παραχώρηση δικαιωμάτων αδείας, αναμετάδοσης, δημοσίευσης ή εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης του ως άνω υλικού.

ΑΡΘΡΟ 31: ΚΑΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο κάτοχος τίτλου εισόδου στη γήπεδο – θεατής, αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή τέλεσης αξιοποίνων πράξεων, λειτουργούν κάμερες ασφαλείας, οι οποίες καταγράφουν τους χώρους του γηπέδου κατά τη διάρκεια της προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης των κατόχων από το γήπεδο και συλλέγουν/επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα αυτών.

 

VII. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΑΡΘΡΟ 32: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο κάτοχος – θεατής με την απόκτηση Κάρτας Φιλάθλου (όταν και εφόσον αυτή καταστεί υποχρεωτική εκ του Νόμου), εισιτηρίου, προσκλήσεως και εισιτηρίου διαρκείας επιτρέπει στην ΚΑΕ και στα εξουσιοδοτημένα από αυτή πρόσωπα, να συγκεντρώνει, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα προσωπικά του στοιχεία. Η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων του κατόχου – θεατή θα γίνεται από την ΚΑΕ και τα εξουσιοδοτημένα από αυτή πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679), των Ν. 4624/2019 και 2472/1997 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, των Ν. 2725/1999, 4326/2015, και των ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229157/12877/1280/236 και ΥΠΟΠΑΙΘ /ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΜΑΕ/229158/12878/1281/237. Η ΚΑΕ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του κατόχου – θεατή από αθέμιτη πρόσβαση και αθέμιτη επεξεργασία. Τα προσωπικά δεδομένα του κατόχου – θεατή που συλλέγει η ΚΑΕ και τα εξουσιοδοτημένα από αυτή πρόσωπα, θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για σκοπούς που καθορίζονται από την κείμενη αθλητική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο κάτοχος του εισιτηρίου - θεατής το επιθυμεί, μπορεί να συναινέσει στη χρήση των στοιχείων του για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, ακόμα και για εμπορικό, καθώς και για να λαμβάνει ενημερώσεις αναφορικά με τις δράσεις και τα νέα της ΚΑΕ, στη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς καθώς και σε προσφορές της ΚΑΕ ή/και συνεργαζόμενων με αυτή εταιρειών και χορηγών. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί στο μέλλον την ανωτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων δύναται να αντιταχθεί σε αυτήν, ανά πάσα στιγμή.

 

VIII. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ - COURT SIDE

ΑΡΘΡΟ 33 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ COURT - SIDE

Ο κάτοχος τίτλου εισόδου «court-side» υποχρεούται :

1. Να κάθεται μόνο στη θέση που αναγράφεται στον τίτλο εισόδου του, το οποίο θα πρέπει να επιδεικνύει, όποτε του ζητηθεί.

2. Κατά τη διάρκεια του αγώνα να παραμένει καθιστός. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητο να σηκωθεί κατά τη διάρκεια του αγώνα, υποχρεούται να το κάνει κατά τη διάρκεια της διακοπής για timeout.

3. Να μη λαμβάνει φωτογραφίες με τη χρήση φλάς.

4. Να μην επεμβαίνει στην εξέλιξη του παιχνιδιού και μην επιδεικνύει συμπεριφορά που προκαλεί αναστάτωση.

5. Να μην εισέρχεται στο παρκέ/αρένα και να μην πετάει αντικείμενα στο παρκέ/αρένα ή οπουδήποτε στο γήπεδο.

6. Να μην φέρει μαζί του ογκώδη αντικείμενα όπως ταμπέλες, χαρτονένιες πινακίδες, σημαίες, “selfie-sticks” κλπ, στις θέσεις court-side. Οι άνδρες της ασφάλειας της ΚΑΕ καθώς και οι άνδρες της ασφάλειας του γηπέδου διατηρούν το δικαίωμα να απομακρύνουν τέτοια αντικείμενα εάν τα θεωρήσουν δυνητικά επικίνδυνα ή ενοχλητικά για τους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές, τη Γραμματεία, τα μέλη του Τύπου και τα τηλεοπτικά συνεργεία που καλύπτουν τον αγώνα.

7. Να παραμένει όρθιος κατά το ελάχιστο δυνατόν και να μην στέκεται όρθιος κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα.

8. Να επιδεικνύει σεβασμό προς τα μέλη της διαιτησίας, τους παίκτες, τους προπονητές, τους βοηθούς των ομάδων και τους φιλάθλους.

9. Να μην έρχεται σε επαφή με τους παίκτες, τους προπονητές, τους βοηθούς των ομάδων καθώς και τα μέλη της Γραμματείας καθ’ οιονδήποτε τρόπο, είτε σωματικά είτε λεκτικά.

10. Να μην κάνει χρήση ανάρμοστου λεξιλογίου ή χειρονομιών που απευθύνονται προς τους παίκτες, τους προπονητές, τους διαιτητές, τα μέλη της Γραμματείας ή άλλους φιλάθλους. Τα ανωτέρω αποτελούν λόγο απομάκρυνσης ή/και επιβολής προστίμου.

11. Να μην επιδεικνύει πινακίδες και να μην φοράει ενδύματα που φέρουν άσεμνα ή απρεπή μηνύματα.

12. Να μην απευθύνει άσεμνες ή απρεπείς χειρονομίες προς τις τηλεοπτικές κάμερες.

13. Να μην επεμβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις τηλεοπτικές κάμερες και την τηλεοπτική ή δια του τύπου κάλυψη εντός του γηπέδου.

Η ΚΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει από τις θέσεις court-side ή από το γήπεδο γενικότερα, όσους φιλάθλους δεν συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό, να τους επιβάλλει πρόστιμο και/ή να ακυρώνει τους τίτλους εισόδου τους στο γήπεδο και τα μελλοντικά προνόμια τα οποία συνδέονται με αυτούς.

 

ΧI. ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΕΡΙ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ COVID-19

ΑΡΘΡΟ 34:

Σε περίπτωση που κατά την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 μεσολαβήσουν έκτακτα γεγονότα ανωτέρας βίας, που δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν και εξαιτίας των οποίων επιβληθεί εκ του Νόμου η διεξαγωγή αγώνων με μειωμένη χωρητικότητα θεατών ή/και χωρίς την παρουσία θεατών, καθώς και στην περίπτωση που καταστεί υποχρεωτική η εφαρμογή τυχόν υγειονομικών πρωτοκόλλων διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων λόγω της πανδημίας COVID-19, θα ισχύουν τα κάτωθι:

-              Η αγορά εισιτηρίου διαρκείας δεν εξασφαλίζει τη ζωντανή παρακολούθηση των εντός έδρας αγώνων της ομάδας μας, καθώς εξαρτάται από τα εκάστοτε ισχύοντα πρωτόκολλα διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων και υπό τη διαλυτική αίρεση τυχόν επέλευσης εκτάκτων γεγονότων ανωτέρας βίας.

-              Η είσοδος στο γήπεδο θα γίνεται σύμφωνα με το νόμο και  με τα εκάστοτε ισχύοντα κατά το χρόνο εισόδου πρωτόκολλα. Ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του εισιτηρίου διαρκείας ή / και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής σε περίπτωση έλλειψης ή/και ακυρότητας των απαιτούμενων δικαιολογητικών  για την είσοδό του στο γήπεδο.

-              Η ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να μεταφέρει τον κάτοχο – θεατή σε άλλη θέση της ίδιας θύρας για λόγους τήρησης των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων.

-              Σε περίπτωση διεξαγωγής των αγώνων χωρίς τη παρουσία φιλάθλων, ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του εισιτηρίου διαρκείας ή / και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής.

-              Σε περίπτωση διεξαγωγής των αγώνων με περιορισμένη παρουσία θεατών, οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας κάθε θύρας θα δικαιούνται να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην ίδια θύρα μέσω της διαδικασίας check – in που θα παρέχεται μέσω των επίσημων ηλεκτρονικών καναλιών πώλησης της ΚΑΕ (με χρήση του λογισμικού του συνεργαζόμενου με την ΚΑΕ παρόχου υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίων).

. Οι διαθέσιμες θέσεις σε κάθε θύρα θα καθορίζονται από τα εκάστοτε ισχύοντα πρωτόκολλα διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων και, για το λόγο αυτό, θα τηρείται, αυστηρά, σειρά προτεραιότητας.

Οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας κάθε θύρας, οι οποίοι δεν θα κατορθώσουν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην ίδια θύρα για έναν αγώνα έγκαιρα, θα δικαιούνται να εξασφαλίσουν θέση σε άλλη θύρα για τον ίδιο αγώνα μέσω των επίσημων ηλεκτρονικών καναλιών πώλησης της ΚΑΕ (με χρήση του λογισμικού του συνεργαζόμενου με την ΚΑΕ παρόχου υπηρεσίας έκδοσης εισιτηρίων), κατά προτεραιότητα και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της θύρας, πληρώνοντας το επιπλέον ποσό που θα αναλογεί στην τυχόν αναβάθμιση της θέσης τους, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για το συγκεκριμένο αγώνα.

Η δυνατότητα αναβάθμισης θέσης δε θα είναι διαθέσιμη για τα οικογενειακά πακέτα, για τα οποία θα ισχύει μόνο η διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου, ήτοι η εξασφάλιση των θέσεων μόνο στην ίδια θύρα.

Ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου του εισιτηρίου διαρκείας ή / και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής για όσους αγώνες δεν κατορθώσει να εξασφαλίσει τη θέση του μέσω του ανωτέρω συστήματος.

 

Χ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 35: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Οι όροι που αναγράφονται στην οπίσθια όψη του εισιτηρίου, της προσκλήσεως καθώς και της αιτήσεως για έκδοση εισιτηρίου διαρκείας είναι συμπληρωματικοί του παρόντος και μαζί με το παρόν αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία κατόχου – θεατή με την ΚΑΕ. Η ΚΑΕ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους αυτούς κατά την κρίση της και κάθε τυχών τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για τους κατόχους – θεατές. Μη εφαρμογή εκ μέρους της ΚΑΕ κάποιου ή κάποιων από τους παρόντες όρους δεν συνιστά παραίτησή της από την εφαρμογή μερικών ή όλων εξ αυτών.

ΑΡΘΡΟ 36: ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

Σε περίπτωση ακυρότητας κάποιου εκ των όρων του παρόντος, οι υπόλοιποι όροι εξακολουθούν να ισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 37: ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

Σε περίπτωση που η αγορά τίτλου γίνεται μέσω πληρεξουσίου, οι παρόντες όροι δεσμεύουν τόσο τον εξουσιοδοτούντα, όσο και τον εξουσιοδοτούμενο.

ΑΡΘΡΟ 38: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των Αθηνών.