Athens 06/05/2007 | Panathinaikos BC - European Champion