ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ Ο.Α.Κ.Α. ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023»

 

Η Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού οι οποίες λειτουργούν νόμιμα, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Αντικείμενο αυτής θα είναι η παροχή υπηρεσιών καθημερινού καθαρισμού των χώρων του κλειστού γηπέδου μπάσκετ του Ο.Α.Κ.Α. και των περιβαλλόντων αυτό χώρων που χρησιμοποιεί η Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, ήτοι τον καθαρισμό, ενδεικτικά, των αποδυτηρίων της Ομάδας και των φιλοξενούμενων, του γραφείου του φροντιστή, του γυμναστηρίου, των τουαλετών, της αρένας, των εξωτερικών χώρων του γηπέδου (ενδεικτικά των Ρ31, Ρ5, Ρ11, του εξωτερικού χώρου μεταξύ του γηπέδου ποδοσφαίρου και του κλειστού γηπέδου μπάσκετ, της περίφραξης), την αποκομιδή και απόρριψη απορριμμάτων και την αναπλήρωση αναλωσίμων στα WC., καθώς και την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών καθαρισμού κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή των αγώνων της Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ συμπεριλαμβανομένων και των επιπλέον χώρων που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων (αποδυτηρίων αντίπαλης ομάδας, χώροι διαιτητών, διάδρομοι, καθίσματα θεατών κτλ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, είναι η εκάστοτε ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, να έχει ως εξοπλισμό και ειδική σκούπα για παρκέ.

Το συγκεκριμένο ωράριο καθαρισμού θα διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα και τις εν γένει ανάγκες της Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ.

Η Ανάδοχη των παραπάνω υπηρεσιών εταιρεία θα επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 693 227 2388   (κ. Γεώργιος Μοιρέας),  προκειμένου να λαμβάνουν πληροφορίες και οδηγίες για την κατάθεση των εγγράφων οικονομικών προσφορών τους. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν κλειστές και σφραγισμένες μέχρι και την 25η Ιουλίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή κούριερ με ημερομηνία έως 25/7/2022), στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Ευκαλύπτων αρ. 2 και Πεντέλης αρ. 43.