ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ Ο.Α.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΑΥΤΟ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2022-2023»

Η Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Αντικείμενο αυτής θα είναι η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στους χώρους του κλειστού γηπέδου μπάσκετ του Ο.Α.Κ.Α. και τους περιβάλλοντες αυτό χώρους που χρησιμοποιεί η Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023, ήτοι ενδεικτικά του ελέγχου εισιτηρίων, προσκλήσεων και εισιτηρίων διαρκείας των εισερχομένων φιλάθλων, την προστασία των χώρων εντός γηπέδου, την εξασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας, την εξασφάλιση προστασίας των μελών του αγωνιστικού τμήματος και των οικογενειών τους, των μελών του Δ.Σ. της Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ και των επισήμων, την απομάκρυνση των ενοχλητικών ατόμων, τη μέριμνα για την αποτροπή επεισοδίων και την  επέμβαση σε περίπτωση δημιουργίας αυτών για την αποκατάσταση της τάξης και τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ασφαλείας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διεξαγωγή των εντός έδρας αναμετρήσεων της Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ.

Το προσωπικό της Αναδόχου θα πρέπει να είναι εξειδικευμένο, ασφαλισμένο, να διαθέτει άδεια εργασίας και πιστοποίηση από την Ελληνική Αστυνομία, να βρίσκεται σε άριστη φυσική κατάσταση και υγεία, να έχει λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση και να διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία. Ουδεμία ευθύνη επ’ αυτών φέρει η ΚΑΕ.

Το ωράριο απασχόλησης θα διαμορφώνεται κατόπιν συνεννόησης και σύμφωνα με το αγωνιστικό πρόγραμμα και τις εν γένει ανάγκες της Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ, ενδεικτικά, όμως, θα ξεκινάει δύο (2) ώρες προ της προγραμματισμένης ώρας έναρξης της αναμέτρησης και θα λήγει μία (1) ώρα μετά την ολοκλήρωσή της.

Η Ανάδοχη των παραπάνω υπηρεσιών εταιρεία θα επιλεγεί κατόπιν αξιολόγησης κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Κ.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΠΑΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στο 693 227 2388   (κ. Γεώργιος Μοιρέας), προκειμένου να λαμβάνουν περαιτέρω πληροφορίες και οδηγίες για την κατάθεση των εγγράφων οικονομικών προσφορών τους. Δεκτές θα γίνουν όσες προσφορές υποβληθούν κλειστές και σφραγισμένες μέχρι και την 25η Ιουλίου 2022 (σφραγίδα ταχυδρομείου ή κούριερ με ημερομηνία έως 25/7/2022), στην έδρα της εταιρείας στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Ευκαλύπτων αρ. 2 και Πεντέλης αρ. 43.