ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «FUNNY MATH QUIZ BY TESLA»

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 29η Ιανουαρίου 2024, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ»), και διακριτικό τίτλο "ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ",  η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Καρυάτιδων αρ. 16, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό για τους επισκέπτες/αναγνώστες της ιστοσελίδας PAO BC στο Instagram (https://www.instagram.com/paobcgr), της οποίας έχει την εμπορική εκμετάλλευση.    

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ PAO BC στο Instagram ή σε μέσα μαζικής ενημέρωσης της επιλογής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής πριν υποβάλλουν  τη συμμετοχή τους.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της σελίδας του διαδικτυακού τόπου PAO BC στο Instagram που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνο το πρόσωπο που θα κάνει "follow" τη σελίδα @paobcgr στο Instagram, θα κάνει "follow" τη σελίδα @tesla.info.greece στο Instagram, θα κάνει “like” στο “post” του διαγωνισμού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο μέσo κοινωνικής δικτύωσης Instagram και θα κάνει "comment" αναφέροντας την κατά προσέγγιση απάντησή του στο ερώτημα «Πόσα κλιματιστικά TESLA SELECT 9000 BTU χρειάζονται για να καλύψουν το παρκέ του ΟΑΚΑ». Με την ανωτέρω ενέργεια, ο ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.paobc.gr και συναινεί στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ώστε να λαμβάνει ενημερώσεις από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τους χορηγούς της και τις συνεργαζόμενες εταιρείες, σχετικά με νέα της ομάδας, εκπτώσεις, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

2.    ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ : Οι εργαζόμενοι της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

3.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : H έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται όταν ο χρήστης/συμμετέχων κάνει "follow" τη σελίδα @paobcgr στο Instagram, κάνει "follow" τη σελίδα @tesla.info.greece στο Instagram, κάνει “like” στο “post” του διαγωνισμού της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στο μέσo κοινωνικής δικτύωσης Instagram και κάνει "comment" αναφέροντας την  κατά προσέγγιση απάντησή του στο ερώτημα «Πόσα κλιματιστικά TESLA SELECT 9000 BTU χρειάζονται για να καλύψουν το παρκέ του ΟΑΚΑ». Με την ανωτέρω ενέργεια, ο ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου Με την ανωτέρω ενέργεια, ο ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.paobc.gr και συναινεί στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ώστε να λαμβάνει ενημερώσεις από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τους χορηγούς της και τις συνεργαζόμενες εταιρείες, σχετικά με νέα της ομάδας, εκπτώσεις, προσφορές και προωθητικές ενέργειες. Σε περίπτωση ανάδειξης ανηλίκου από τη διαδικασία κλήρωσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου. Επιπλέον, σχόλια με κακόβουλο ή προσβλητικό περιεχόμενο θα αφαιρούνται και οι υποβάλλοντες αυτά θα αποκλείονται από την κλήρωση.

4.      ΈΠΑΘΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ένας (1) τυχερός θα κερδίσει ένα (1) κλιματιστικό TESLA SELECT 9000 BTU.

5.       ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : Η συμμετοχή μπορεί να υποβληθεί κατά τα ανωτέρω από τη Δευτέρα 05/02/2024 στις 12:00 το μεσημέρι  έως την Παρασκευή 09/02/2024 στις 23:59 μ.μ.. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το παρόν χρονοδιάγραμμα κατά το δοκούν. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν θα μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές επί του χρονοδιαγράμματος από τη σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα PAO BC στο Instagram.

6.       ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : Ο ένας (1) νικητής του διαγωνισμού θα αναδειχθεί ως εξής:

Α. Αν στο ερώτημα προκύψουν περισσότεροι από ένας χρήστες που απάντησαν σωστά, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση.

Β. Αν στο ερώτημα δεν δοθεί σωστή απάντηση, νικητής θα αναδειχθεί αυτός που έδωσε την κοντινότερη στη σωστή απάντηση. Αν η κοντινότερη σωστή απάντηση έχει δοθεί από περισσότερους του ενός χρήστες, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών.

7.       ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ο ένας (1) νικητής του διαγωνισμού, θα αναδειχθεί ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση τη Δευτέρα 12/02/2024 στις 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Από τη διαδικασία θα αναδειχθούν επίσης πέντε (5) επιλαχόντες, οι οποίοι θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο, κατά τη σειρά ανάδειξης τους, σε περίπτωση αποκλεισμού, άρνησης ή αδιαφορίας του νικητή  κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

8.       ΦΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ :  Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση, η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που πρόσωπο που αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία (κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής κ.λ.π.), ο νικητής θα χάσει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής.

9.       ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ : Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από τον επίσημο λογαριασμό του PAO BC στο Instagram, μετά το πέρας της κλήρωσης, μέσω direct message, στον προσωπικό τους λογαριασμό στο Instagram και θα πρέπει να αποστείλουν - έως τις 20:00 μ.μ. της ίδιας ημέρας - μέσω Direct Message στον επίσημο λογαριασμό του PAO BC στο Instagram -  το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνσή τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και ένα e-mail. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την Εταιρεία, από το νικητή, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στη δημόσια προσφορά ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα ειδοποιηθεί μέσω απευθείας μηνύματος (direct message) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έως τις 18:00 της επόμενης μέρας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία εγκαίρως ούτε με τους επιλαχόντες, για οποιονδήποτε λόγο, οι επιλαχόντες θα χάσουν κάθε δικαίωμα επί του δώρων και το δώρα θα μείνουν αδιάθετα.

10.   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΩΡΟΥ : Η παραλαβή του δώρου, θα πραγματοποιηθεί με αποστολή του, από την εταιρεία που διαθέτει το δώρο (TESLA Οικιακές Συσκευές), στο χώρο διαμονής του νικητή, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα δηλώσει κατά την επικοινωνία του με τη Διοργανώτρια ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Για την εκπλήρωση του ως άνω σκοπού, η Διοργανώτρια ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα πρoωθήσει, στην εταιρεία που διαθέτει το δώρο, τα απαραίτητα στοιχεία του νικητή και μόνο για την εν λόγω χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα στοιχεία του νικητή, από την εταιρεία που διαθέτει το δώρο, για άλλο σκοπό και σε αντίθετη περίπτωση την ευθύνη φέρει η τελευταία. Σε περίπτωση που η εταιρεία που θα αναλάβει την αποστολή δεν μπορέσει να παραδώσει το δώρο για οποιονδήποτε λόγο (απουσία του νικητή, λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία κ.τ.λ.), η επαναποστολή θα γίνει με έξοδα του νικητή.

11.   Τύχη δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο το δώρο θα μείνει αδιάθετο.

12.   ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση των ονομάτων των νικητών και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι δικαιούχοι δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

13. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών/συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679) και εθνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της ­παρούσας σύμβασης και για την παραλαβή των δώρων από τους νικητές. Τα δεδομένα των χρηστών/ συμμετεχόντων εκτός των νικητών, διαγράφονται άμεσα με το πέρας του διαγωνισμού και δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία,  με εξαίρεση τα emails που θα χορηγήσουν οι χρήστες/ συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στα οποία θα αποστέλλονται ενημερώσεις με τα νέα, τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και των συνεργαζόμενων εταιρειών, καθώς και των χορηγών της. Οι χρήστες/ συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται πως η υποβολή των email τους σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή της λήψεως από αυτούς των ως άνω ενημερώσεων, ρητώς όμως διευκρινίζεται πως οι χρήστες/ συμμετέχοντες δύνανται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς αιτιολογία να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση αυτή εν όλω ή εν μέρει. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/ συμμετεχόντων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.paobc.gr).

14.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της  τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ρητώς δηλώνεται και αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη έχει για οποιαδήποτε πλημμέλεια/ζημία/διαφέρον/εμπλοκή/ανωμαλία τυχόν προκύψει από το δώρο που κερδίσουν. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τυγχάνει απλή διεκπεραιώτρια του παρόντος διαγωνισμού και η σχέση που θα προκύψει σε περίπτωση νίκης μεταξύ του συμμετέχοντος και του προσφέροντος το δώρο φυσικού/νομικού προσώπου είναι πρωτογενής, αυτοτελής και ανεξάρτητη με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ η ευθύνη της οποίας περιορίζεται μόνο στην επιτυχή και διαφανή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή και χρήση του δώρου θα βαρύνουν τους νικητές σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο αρ. 10 των παρόντων όρων.

15.   Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.paobc.gr) καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

16.   Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.