ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΑΘΛΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ EUROLEAGUΕ FINAL4 2024

Στην Κηφισιά Αττικής σήμερα, 8 Μαΐου 2024, η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή «ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ»), και διακριτικό τίτλο "ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR",  η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, επί της οδού Καρυάτιδων αρ. 16, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει διαγωνισμό για τους φιλάθλους της με έπαθλο το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου για το EUROLEAGUE FINAL4 2024, το οποίο θα διεξαχθεί στο Βερολίνο στις 24-26 Μαΐου 2024.    

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (εφεξής οι «ΟΡΟΙ») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενου και της ανάδειξης νικητών στο πλαίσιο αυτού.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες όρους. Η τυχόν μεταβολή των όρων θα πραγματοποιείται κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσης στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τροποποίηση.

Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τους όρους συμμετοχής πριν υποβάλλουν  τη συμμετοχή τους.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2023-2024. Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δικαιώματος αγοράς σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνο το πρόσωπο του οποίου τα στοιχεία θα αποσταλούν στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και θα κληρωθεί, κατά τα προβλεπόμενα κατωτέρω. Με την ανωτέρω ενέργεια, ο ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.paobc.gr και συναινεί στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, ώστε να λαμβάνει ενημερώσεις από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τους χορηγούς της και τις συνεργαζόμενες εταιρείες, σχετικά με νέα της ομάδας, εκπτώσεις, προσφορές και προωθητικές ενέργειες.

2.    ΜΟΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: Δικαίωμα συμμετοχής έχει το κάθε πρόσωπο μόνο μία φορά και τυχόν πολλαπλές συμμετοχές θα προσμετρούνται ως μία.

 3.    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: H έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται με την αποστολή των κάτωθι στοιχείων του κατόχου διαρκείας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείο: finalfour@paobc.gr μέχρι τη Δευτέρα 13/05 στις 12:00 το μεσημέρι:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Α.Μ.Κ.Α.
  • Πλήρη στοιχεία εισιτηρίου διαρκείας (αριθμός, θύρα, τμήμα, σειρά, θέση)

4.      ΈΠΑΘΛΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι νικητές θα αποκτήσουν δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου για το EUROLEAGUE FINAL4 2024, το οποίο θα διεξαχθεί στο Βερολίνο στις 24-26 Μαΐου 2024. Διευκρινίζεται ότι οι νικητές θα πρέπει να καταβάλουν στην ΚΑΕ το αντίτιμο του εισιτηρίου, καθώς και ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη φέρει για τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής των νικητών.

5.       ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ : Η συμμετοχή μπορεί να υποβληθεί κατά τα ανωτέρω μέχρι τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024 στις 12:00 το μεσημέρι. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει το παρόν χρονοδιάγραμμα κατά το δοκούν. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν θα μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές επί του χρονοδιαγράμματος στον οικείο διαδικτυακό τόπο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

6.       ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Οι νικητές του διαγωνισμού θα αναδειχθούν ύστερα από κλήρωση με παρουσία δικηγόρου την Τρίτη 14 Μαΐου 2024, χωρίς τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων στα γραφεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Από τη διαδικασία θα αναδειχθούν επιλαχόντες, οι οποίοι θα κληθούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, κατά τη σειρά ανάδειξης τους, σε περίπτωση αποκλεισμού, άρνησης ή αδιαφορίας του νικητή  κατά τα οριζόμενα στους παρόντες όρους. Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

7.       ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ :  Σε περίπτωση ανάδειξης και άσκησης του δικαιώματος αγοράς του εισιτηρίου εκ μέρους των νικητών, απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο ανταλλαγή, εξαργύρωση, μεταπώληση του εισιτηρίου. Στην περίπτωση αυτή, το εισιτήριο θα ακυρώνεται αυτόματα και ο νικητής θα αποκλείεται από το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου διαρκείας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Σε περίπτωση που πρόσωπο που αναδειχθεί νικητής του διαγωνισμού έχει δηλώσει λανθασμένα ή ανακριβή στοιχεία, ο νικητής θα χάσει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα κληθεί να παραλάβει επιλαχών νικητής.

8.       ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ : Οι νικητές θα ειδοποιηθούν από το αρμόδιο τμήμα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μέχρι την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και θα πρέπει να ενημερώσουν αυθημερόν ότι θα ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς του εισιτηρίου. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από το νικητή, για οποιοδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του κατόχου εισιτηρίου διαρκείας που έλαβε συμμετοχή στο διαγωνισμό και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δικαίωμα αγοράς του εισιτηρίου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δικαιώματος και το δικαίωμα αγοράς του εισιτηρίου θα κληθεί να το ασκήσει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα ειδοποιηθεί με τον ανωτέρω τρόπο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο νικητής ενημερώσει ότι δεν επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα αγοράς του εισιτηρίου. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω βρουν εφαρμογή και στους επιλαχόντες, οι επιλαχόντες θα χάσουν κάθε δικαίωμα επί του επάθλου, ήτοι επί του δικαιώματος αγοράς εισιτηρίου για το EUROLEAGUE FINAL4 2024 και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δικαιούται να διαθέσει τα εισιτήρια κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Στους νικητές που θα ασκήσουν το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίων θα σταλεί σχετικό link για την ολοκλήρωση της σχετικής αγοράς στην πλατφόρμα του παρόχου εισιτηρίων της διοργανώτριας αρχής του EUROLEAGUE FINAL4 2024. Η ολοκλήρωση της αγοράς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών από την αποστολή του link από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στους νικητές. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, οι νικητές χάσουν κάθε δικαίωμα επί του επάθλου, ήτοι επί του δικαιώματος αγοράς εισιτηρίου για το EUROLEAGUE FINAL4 2024 και το το δικαίωμα αγοράς του εισιτηρίου θα κληθεί να το ασκήσει επιλαχών νικητής, ο οποίος θα ειδοποιηθεί με τον ανωτέρω. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω βρουν εφαρμογή και στους επιλαχόντες, οι επιλαχόντες θα χάσουν κάθε δικαίωμα επί του επάθλου, ήτοι επί του δικαιώματος αγοράς εισιτηρίου για το EUROLEAGUE FINAL4 2024 και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα δικαιούται να διαθέσει τα εισιτήρια κατά τη διακριτική της ευχέρεια

9.   ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση των ονομάτων των νικητών και της φωτογραφίας τους για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Οι δικαιούχοι δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιαδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

10. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητα των χρηστών/συμμετεχόντων στο διαγωνισμό και την ασφάλεια των δεδομένων τους, σε πλήρη εναρμόνιση με την κείμενη ευρωπαϊκή (Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 2016/679) και εθνική νομοθεσία. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση της ­παρούσας σύμβασης και για την παραλαβή των δώρων από τους νικητές. Τα δεδομένα των χρηστών/ συμμετεχόντων εκτός των νικητών, διαγράφονται άμεσα με το πέρας του διαγωνισμού και δεν χρησιμοποιούνται για περαιτέρω επεξεργασία,  με εξαίρεση τα emails που θα χορηγήσουν οι χρήστες/ συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, στα οποία θα αποστέλλονται ενημερώσεις με τα νέα, τις προσφορές και τις προωθητικές ενέργειες της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και των συνεργαζόμενων εταιρειών, καθώς και των χορηγών της. Οι χρήστες/ συμμετέχοντες κατανοούν και αποδέχονται πως η υποβολή των email τους σημαίνει και την ανεπιφύλακτη αποδοχή της λήψεως από αυτούς των ως άνω ενημερώσεων, ρητώς όμως διευκρινίζεται πως οι χρήστες/ συμμετέχοντες δύνανται ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς αιτιολογία να ανακαλέσουν τη συγκατάθεση αυτή εν όλω ή εν μέρει. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των χρηστών/ συμμετεχόντων μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.paobc.gr).

11.   ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ : Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της  τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Ρητώς δηλώνεται και αναγνωρίζεται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό πως η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη για την καταβολή του αντιτίμου του εισιτηρίου, καθώς για τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής των νικητών. Όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την παραλαβή, αγορά και χρήση του εισιτηρίου θα βαρύνουν τους νικητές σύμφωνα και με τα ανωτέρω οριζόμενα.

12.   Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (www.paobc.gr) καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

13.   Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.