ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Αλέξανδρος Σταμούλης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
29/09/1992
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ