ΑΡΓΥΡΗΣ
ΠΕΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Αργύρης Πεδουλάκης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
26/05/1964