ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ

ASSISTANT FITNESS COACH
Γιώργος Κουδούνης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
02/07/1983
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ