ΧΑΡΗΣ
ΓΛΑΡΟΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Χάρης Γλάρος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
22/02/1988