ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ
Ιωάννης Γιαννακόπουλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
01/06/1970
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ