ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
Ιωάννης Ζαφειρόπουλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
01/01/1972