ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΗΤΤΑΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Νικόλαος Πήττας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
28/05/1994
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ