ΝΙΚΟΣ
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Νίκος Μαστρογιαννόπουλος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
31/01/1975
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ