13

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΔΕΡΜΑΝΗΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ
Παρασκευάς Δερμάνης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
12/04/1964
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ