13

ΣΑΒΒΑΣ
ΑΡΩΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ
Σάββας Αρώνης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
19/02/1962
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ