ΘΑΝΑΣΗΣ
ΚΟΝΙΔΗΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ
Θανάσης Κονίδης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
05/03/1959
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ