ΞΕΝΟΦΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Ξενοφών Κωνσταντάκης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
23/05/1988
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ
ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ